Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


2.Komentarze i uzupełnienia do poszczególnych rozdziałów

Część I. Udoskonal to, co już masz.

I.1 Wyobraźnia a uczenie się

I.2 "Żywe" obrazy

I.3 Twoje strategie uczenia się

I.4 Zakładkowa metoda zapamiętywania (ZMZ)

I.5 Łańcuchowa metoda skojarzeń (ŁMS)

I.6 Technika słów zastępczych (TSZ)

Naucz się na pamięć poniższego wiersza i dopisz własną zwrotkę (na końcu zobaczysz moją próbkę):

Lewis Carroll
Z opowieści Po drugiej stronie lustra
Dziaberliada
Tłumaczenie: Stanisław Barańczak

 

Brzdęśniało już;  ślimonne prztowie
	Wyrło i warło się w gulbieży
Zmimszałe ćwiły borogowie
	I rcie grdypały z mrzerzy

"O strzeż się synu, Dziaberlaka!
	Łap  pazurzastych, zębnej paszczy!
Omiń Dziucziupa, złego ptaka
	Z którym się Brutrwiel piastrzy

A on jął w  garść worpalny miecz"
	Nim wroga wdepcze w grzębrąa krumać
Chce tu, gdzie szum, wśród drzew Tumtum
	Stać parę chwil i dumać

Lecz gdy tak tonie w dumań gląpie
	Dziaberlak płomienistooki
Z dala przez gąszcze tulżyc tąpie,
	Brdli i bierze się pod boki!

Babach! Ba-bach! I rach, i ciach
	Worpalny brzeszczot cielsko ciachnął!
A on wziął łeb i poprzez step
	W powrotny szlak się sztachnął.

"Tyżeś więc ubił Dziaberlaka?
	Pójdź, chłopcze, chlubo jazd i piechot,
Objąć się daj! Ho-hej! Ha-haj!
	Rżał rupertyczny rechot

Brzdęśniało już;  ślimonne prztowie
	Wyrło i warło się w gulbieży
Zmimszałe ćwiły borogowie
	I rcie grdypały z mrzerzy
-------------------------------------------
Wycfalił ojciec się w drymargach
	Naobjętosił, wyfrymarczył
W klakuchny ścisnął mniochobarba - 
	Łeb Dziaberlaka strychostraczy
			
			Marek Szurawski

I.7 Ograniczenia metod mnemotechnicznych

I.8 Mapy myśli

I.9 Klucz do wszystkiego - cele oraz misja i wizja życia

Część II. Powoli rozwijaj skrzydła.

II.1 Wykorzystaj pełnię danego ci potencjału

II.2 Stosuj optymalne strategie uczenia się

II.3 Poznaj i stosuj nowoczesne techniki pracy umysłowej

II.4 Ucz się w stanie relaksu

II.5 Zadbaj o środowisko sprzyjającej twórczej pracy mózgu

Zapamiętaj przy okazji definicje trzech podstawowych instancji aparatu psychicznego człowieka (według Freuda), rzutujące na charakter naszych reakcji i zachowań, biorące udział również w podejmowaniu decyzji*.

Id - całokształt nieświadomych, pierwotnych popędów, podstawowe źródło energii; kieruje się zasadą przyjemności.

Ego (jaźń) - świadomość własnego "ja", wyraża się w poczuciu własnej tożsamości, w doświadczaniu własnej niezmienności, odrębności i niepodzielności. To świadoma reprezentacja siebie i własnych relacji ze światem, a także wyuczone zdolności do orientacji w otoczeniu i świadomej regulacji zachowań. Ego kieruje się zasadą rzeczywistości. W ujęciu metafizycznym ego to odpowiednik duszy.

Superego (nadjaźń) - kształtuje się skutkiem dostosowania jednostki do wymogów społecznych, norm moralnych i wzorów kulturowych. Ma charakter irracjonalny.

Id pozostaje w stałym konflikcie z superego i rzeczywistością zewnętrzną. Konflikt ten stara się wyłagodzić nasze ego.

*Uwaga: definicje ye jak i wszystkie powyższe rozważania i definicje mają z konieczności charakter uproszczony; psycholog uznałby, że są nawet pełne niedomówień. Uznałem jednak, że w wystarczającym stopniu pozwalają nabrać ogólnego osądu, sygnalizując przy okazji dalsze światy do odkrycia.

II.6 Dysponuj odpowiednimi zasobami

II.7 Techniki wspomagające

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt