Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


14. Oferta specjalna
Zawsze możesz skoczyć wyżej, zawsze możesz pobiec chyżej...

Akademia ECCE HOMO XXI
Obozy specjalne

Eko-wczasy z "Podróżą w głąb siebie"
Program dla osób nastawionych na autorozwój i samorealizację.

Cisza, trochę samotności, proste życie, relaks dla ciała, spokój dla umysłu. Chwila na zastanowienie, przystanek, aby się baczniej rozejrzeć wokół siebie, popatrzeć i posłuchać... Czyli to, czego nam tak brakuje na co dzień, a co decyduje o jakości życia w dzisiejszym zapędzonym i frustrującym świecie. To naprawdę mogą być najbardziej wartościowe dwa tygodnie, jakie przeżyłeś. Odpoczniesz, doładujesz się niezwykłą energią, nauczysz się "być ze sobą" i zmienisz całe swoje życie, czyniąc zeń po powrocie własne "dzieło sztuki"... Czy w ogóle warto wieść inne, skoro już znalazłeś się na tym padole?

Program pobytu

Samodzielny program ustalenia (lub potwierdzenia i rozbudowania) misji/wizji własnego życia, życiowych ról i celów, i hierarchii własnych wartości, w oparciu o materiały pisane i audiowizualne. To bardzo ważne – musisz to zrobić sam, sam odkryć w sobie ogromne i niepowtarzalne możliwości i znaleźć drogę. Jesteś to winien własnej oryginalności. W programie również trening autogenny, zalecenia co do diety oczyszczającej (do przeprowadzenia na miejscu), sekrety obserwacji Natury, ciekawe lektury oraz specjalny program zabaw ruchowych i ćwiczeń relaksacyjnych.

Każdego dnia samodzielnie wykonujesz omówioną i wyznaczoną porcję zadań i ćwiczeń – w ciszy, spokoju i w odrobinie samotności, wykorzystując załączone materiały w postaci skryptu, kaset video i płyt CD. Codzienny kontakt z prowadzącym przez internet.

Program przygotowany przez Marka Szurawskiego.

Do dyspozycji cały domek letniskowy "U Sławy", pod Lublinem (w okolicach Zalewu Zemborzyckiego).

Terminy: pobyty 2-tygodniowe przez całe lato (lipiec- wrzesień)

Zapisy: po uprzednim kontakcie telefonicznym Marek Szurawski 500 214 763, mail: homo21@wp.pl

Oferta obozowa: 

Sztuka rysowania w twórczym myśleniu.
Obóz/seminarium warsztatowe st. I.

We współczesnym, lawinowo zmieniającym się i konkurencyjnym świecie główne źródła przewagi to szybsze uczenie się, wykorzystanie pełni własnego potencjału i oryginalności, twórcze myślenie, entuzjazm, siła pracy zespołu, skuteczna komunikacja, etyka zawodowa, jakość osobistego życia i nawiązywanie i utrzymywanie wartościowych związków międzyludzkich.

Prowadzenie:

Marek Szurawski

Charakter spotkania:

Obóz/seminarium ma charakter warsztatowy i interaktywny, i składa się z trzech części, realizowanych niekiedy w toku równoległym. Część pierwszą wypełnia omówienie podstawowych warunków optymalizujących działanie naszej kreatywności oraz prezentacja i charakterystyka podstawowych narzędzi kreatywnego myślenia uzupełnionych o najważniejsze techniki wspomagające, ze szczególnym podkreśleniem metod indywidualnych. Część druga to nauka podstaw rysunku artystycznego i pobudzenie potencjału prawej półkuli mózgu.. Część trzecia to samodzielne ćwiczenia i zadania utrwalające oraz zadania praktyczne, związane z konkretnymi wyzwaniami w szkole, w pracy zawodowej i/lub w życiu osobistym. W oparciu o Długofalowy Plan Pracy Własnej i konsultacje internetowe uczestnicy mogą samodzielnie pogłębiać i doskonalić zdobyte umiejętności.

Cele:

przekazanie podstaw wiedzy o indywidualnym myśleniu kreatywnym, prezentacja i charakterystyka wybranych technik i metod, owocujących największą liczbą pomysłów, nauka podstaw rysunku artystycznego oraz wykorzystanie obu trybów myślenia w rozwiązywaniu konkretnych zadań i problemów.

Adresat:

Wszyscy zainteresowani rozwojem własnych możliwości i pobudzeniem pełni własnego potencjału.
Preferowane osoby dorosłe oraz młodzież od 14 roku życia.

Program:

Jak wpadać na twórcze pomysły? Pobudzać kreatywność innych? Jak pomaga w tym żonglowanie?
Czy liczą się tylko słowa i liczby? Jeśli coś rozumiesz, to znaczy że możesz to narysować. Co to jest i jak można wykorzystać "niewerbalny język równoległy".

Co twórczego można zobaczyć w "szklanej kuli"? Jak działa "prywatna i odwrócona burza mózgów"? Jak, podobnie jak Einstein, Leonardo da Vinci i Sokrates, łamać reguły myślenia, znajdywać twórcze związki, zadawać "twórcze" pytania i myśląc alogicznie logicznie coś wynaleźć lub rozwiązać? Jak "narysować myśl" i zyskać nowy punkt widzenia i podstawy dalszej analizy problemu?

Jesteś bliższy korzystania z własnego geniuszu twórczego niż myślisz...
Oprócz szybszego uczenia się to najważniejsze źródło przewagi w dzisiejszym świecie.

Część I
Warunki stymulujące optymalne wyniki kreatywnego myślenia
Pobudzenie i wykorzystanie pełni własnego potencjału, w szczególności synergii obupółkulowej, wyobraźni i siły skojarzeń
Co to jest i jak osiąga się Stan Kreatywnego Myślenia
Jak tworzyć środowisko sprzyjające twórczej pracy mózgu
Jak tworzyć, organizować i dysponować zasobami optymalizującymi kreatywne myślenie:
czasem (wprowadzenie) i energią (fizyczną i psychiczną),
Etapy kreatywnego myślenia - omówienie szczegółowe
Przygotowanie - sformułowanie problemu/zadania (Insight)
Start (właściwy stan umysłu) i zbieranie danych (Saturation)
Polowanie na pomysły i tworzenie zalążków pomysłu (Incubation)
Moment olśnienia – Eureka! (Illumination)

Ocena i selekcja pomysłów pod kątem ich realizacji (Verification)

Główne narzędzia kreatywnego myślenia (w myśleniu indywidualnym)
"Superburza" mózgów
Metoda "układanki"
"Prywatna" burza mózgów
"Pogromca problemów I i II"

Najważniejsze techniki wspomagające
Podświadoma generacja pomysłów ("błyskawica inspiracji"): wykorzystanie naturalnych "biorytmów myślenia"

Wejście w Stan Kreatywnego Myślenia
Właściwe rozumienie problemu i prawo kontekstu
Zapamiętywanie snów
Algorytm ustalania wizji/misji życia, najważniejszych ról i celów, i świata własnych wartości...
Rysowanie wrażeń pozawzrokowych (ESP) jako metoda pobudzenia intuicji i kreatywności

Część II
Kształcenie zdolności rysowania

Rysować to zapuszczać sondę wyobraźni, aby zbadać to, co w sobie kryje kształt rysowany

Nauka obserwacji  abyś patrząc, widział

Rysowanie z pamięci  co, ile i jak zobaczyłeś

Rysowanie konturem  co może kulawa, chora mrówka

Rysowanie "ruchu"  wszystko co jest, coś "robi"

Rysunek szczegółowy  wszystko co jest, ma swoje cechy

Kompozycja, światłocień, przestrzeń, perspektywa i emocje – Twój artystyczny alfabet

Część III
Rysowanie z natury  kiedy rysujesz drzewo, zapomnij, że to drzewo

Rysunek analogowy w procesie myślenia i rozwiązywania problemów  poznaj swój "niewerbalny język równoległy"

Rysunek analogowy w procesie wzbogacania i przyspieszania etapów Insiight, Saturation i Illumination (patrz wyżej)

Analiza wizualnej formy konkretnego problemu pod kątem szukania innych punktów widzenia, odwracania założeń i dostrzegania wszystkich aspektów zadania

Rozwiązywanie konkretnych zadań i problemów z wykorzystaniem synergii obupółkulowej

Duży nacisk kładziemy na specjalny program rekreacyjno-sprawnościowy: siłownia, gry i zabawy zręcznościowe (w tym specjalny program ćwiczeń ze skakanką), możliwość jazdy konnej (z nauką podstaw), żeglowanie rekreacyjne, sprzęt wodny rowery, nauka żonglowania, ćwiczenia qi-gong i "tybetańskie", i inne. Każda przerwa wypełniona ruchem. Wracasz z większą energią niż przed przyjazdem.

Efekty: dzięki specjalnie dobranym ćwiczeniom i zadaniom słuchacze poznają i stosują metody pobudzające intuicję, wyobraźnię i siłę skojarzeń, są w stanie dostrzec i wykorzystać etapy twórczego myślenia na co dzień oraz wykorzystać w praktyce zawodowej kilka wybranych metod twórczego rozwiązywania problemów.

Przede wszystkim jednak poznając sekrety sztuki rysowania odkrywają alternatywny tryb myślenia, pobudzający prawą półkulę, co poprawia synergicznie działanie mózgu i przyspiesza docieranie do oryginalnych rozwiązań. Są w stanie wykonać poprawny rysunek czegokolwiek i czerpać stąd dodatkową satysfakcję. Ćwiczenia uzupełniające i plan pracy własnej na platformie internetowej tworzą dobre przygotowanie do dalszych, również samodzielnych poszukiwań i studiów, poszerzających wiedzę o ludzkiej kreatywności.

Forma: seminaria trzydniowe (20 godzin) lub 10-dniowe obozy latem lub zimą, o następującej strukturze programowo-czasowej:

Etap I - przygotowawczy, przed seminarium. Komentarze, zadania, testy i ćwiczenia wstępne z wykorzystaniem specjalnej platformy internetowej dla uczestników szkolenia.
Etap 2 - seminarium/obóz właściwy.
Etap 3 - Samodzielna praca i ćwiczenia w oparciu o Długofalowy Plan Pracy Własnej (28 dni), uzupełniony o konsultację internetową.

Maksymalna ilość uczestników: 20 osób

Wyróżniki szkolenia: Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning, powiązanie programu z całościowym treningiem umysłu i ciała oraz misją/wizją własnego życia.

Materiały seminaryjne: skrypt, Mapy Myśli i arkusze do ćwiczeń, program ćwiczeń na CD, materiały do prac domowych.

Pozostałe szczegóły: pod telefonami: 081 4422194, 0500 214 763, mail: homo21@wp.pl

Q.B.F.F.F.S.

Wakacyjna Szkoła Treningu Pamięci,
Sprawnego Myślenia i Rozwoju

10-dniowy obóz specjalistyczny dla czytelników książki "Pamięć. Trening interaktywny" i wszystkich pasjonatów błyskawicznego i radosnego uczenia się, samorozwoju i popychania świata do przodu...

Organizator

Marek Szurawski i Akademia ECCE HOMO XXI

Program

W zakresie treningu pamięci
Doskonalenie opisanych w książce metod pamięciowych poprzez dodatkowe komentarze i opisy oraz nowe, nieznane ćwiczenia i zadania. Tu m.in.:

a.szczególny nacisk na program "1000 słów w 1000 minut"
b.wysokie poprzeczki: jak rysować z pamięci mapę świata, nauczyć się błyskawicznie tabeli układu okresowego , pocztu królów polskich, stolic wszystkich państw świata i nazw i położeń wszystkich stanów USA z głównymi miastami i innych podobnych zadań
c.demonstracje popisów pamięciowych, którymi możesz zaimponować sobie i innym
d. praktyczne aspekty najciekawszych wątków z niepublikowanej jeszcze drugiej części książki "Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski", w tym zadania i
ćwiczenia przygotowujące do efektywnego udziału w Memoriadach Szkolnych i Mistrzostwach Polski w Wieloboju Pamięciowym (tylko dla chętnych)
e. wymiana cennych doświadczeń z innymi

W zakresie rozwoju osobowości i samorealizacji

  1. Uniwersalne prawa umysłu, dające wewnętrzny spokój i poczucie pewności siebie (element programu "Jak utrzymywać wysoką samoocenę w każdej sytuacji"). Uwaga: wątek ten nie ma niczego wspólnego z ezoteryką i/lub falą New Age.
  2. Czy po "Podróżach w głąb siebie" możesz jeszcze gdzieś "pojechać"? Prezentacja samodzielnych algorytmów myślenia umożliwiających dogłębne poznanie swoich granic i możliwości, pobudzające entuzjazm i pasję działania.
  3. Szczególne metody pobudzenia wyobraźni poprzez naukę rysunku oraz podstawowe metody i techniki twórczego myślenia, w tym myślenie lateralne i projektujące.
  4. Trening i pobudzanie inteligencji werbalnej, wizualnej, logicznej, emocjonalnej i fizycznej. W tej ostatniej m.in.: znane i nieznane ćwiczenia i zabawy ruchowe z kijem i skakanką, elementy programu tae-bo, jak zwiększać sprawność fizyczną bez urządzeń specjalistycznych, taniec i żonglowanie, bardzo dużo ćwiczeń relaksacyjnych oraz wątek specjalny: jak kształtować uzdrawiającą osobowość.

Duży nacisk kładziemy na specjalny program rekreacyjno-sprawnościowy: siłownia, gry i zabawy zręcznościowe (w tym specjalny program ćwiczeń ze skakanką), możliwość jazdy konnej (z nauką podstaw), żeglowanie rekreacyjne, sprzęt wodny rowery, nauka żonglowania, ćwiczenia qi-gong i "tybetańskie", i inne. Każda przerwa wypełniona ruchem. Wracasz z większą energią niż przed przyjazdem.

Prowadzenie
Marek Szurawski i wybrani trenerzy Akademii ECCE HOMO XXI

Warunki dodatkowe

Nie jest to bezwzględnie konieczne, ale dobrze by było, abyś przed przyjazdem znał główne wątki książki "Pamięć. Trening interaktywny", w tym zasady tworzenia i posługiwania się "żywym obrazem", podstawy trzech głównych metod pamięciowych (ŁMS, ZMZ i TSZ) i podstawowe systemy zakładek: zakładki obrazkowe, osobiste, alfabetyczne i GSP czyli 110 zakładek liczbowych (weź 110 karteczek, ponumeruj je od 1 do 100), potasuj, po czym wymieniaj je podług "obrazków"; jeśli zrobisz to w czasie poniżej 3 minut jesteś dobry!).

Jak by co masz jeszcze ciągle trochę czasu na uważną lekturę i ćwiczenia..... Oczywiście nie stresuj się - możesz "douczyć się" na Obozie, ale jeśli to zrobisz wcześniej jest większa pewność na znakomitą zabawę i spektakularną praktykę. Jeśli podjąłeś decyzję co do udziału, przygotuj już do wzięcia słownik języka, którego się uczysz oraz atlas świata.

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt