Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


13. Co dalej ?


Wiedzę "książkową" możesz uzupełnić na praktycznych obozach pamięciowych organizowanych od szeregu lat przez Akademię.

Akademia ECCE HOMO XXI
Marka Szurawskiego

10-dniowy program przygotowawczy
dla dorosłych miłośników Królowej Mnemozyny, pasjonatów błyskawicznego
i radosnego uczenia się i samorozwoju, i zainteresowanych pracą
w roli trenera/wykładowcy z w/w tematyki

Cele i założenia

Informacje ogólne:

Program seminarium jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego systemu szkolenia z przedmiotowej dziedziny, który dawałby szybsze rezultaty i był bardziej opłacalny, dzięki współpracy grupy licencjonowanych trenerów/wykładowców, w pełni przygotowanych jako fachowcy i twórcze, rozwijające się osobowości.

Cele:

(a) dać podstawy wiedzy o nowoczesnych technikach uczenia się,

(b) na możliwie licznych przykładach i poprzez stosowne ćwiczenia pokazać, co może pamięć wyćwiczona,

(c) przekazać podstawy przekazu tej wiedzy od strony metodyki,

(d) przygotować słuchacza do egzaminu końcowego i uzyskania certyfikatu licencjonowanego wykładowcy/trenera,

(e) wyposażyć uczestnika w plan samodzielnych przygotowań do podjęcia pracy trenera/wykładowcy z tematyki "Nowoczesne Techniki Uczenia się st.I".

Prowadzenie
Marek Szurawski i wybrani trenerzy towarzyszący Akademii ECCE HOMO XXI.

Program:

 1. Poznanie głównych warunków systemu "Accelarated Learning", gwarantującej zwiększenie skuteczności uczenia się w dzisiejszym świecie.
 2. Poznanie podstaw trzech głównych systemów pamięciowych: Łańcuchowej Metody Skojarzeń, Zakładkowej Metody Zapamiętywania i Techniki Słów Zastępczych oraz ćwiczenia praktyczne, ze szczególnym akcentem na pobudzenie wyobraźni, synergię lewej i prawej półkuli mózgu i elementy twórczego myślenia.
 3. Jak zapamiętywać dowolne informacje liczbowe: ceny, stopy procentowe, indeksy giełdowe, numery telefonów i kont bankowych, numery katalogowe, kody literowo-liczbowe, daty, itp.
 4. Jak zapamiętywać bez zbędnych notatek teksty przemówień, wykłady, przebieg narad i posiedzeń, treść czytanych materiałów, raportów, artykułów, itp.
 5. Jak notować przy pomocy Map Myśli.
 6. Jak opanowywać terminy i słowa obcojęzyczne w tempie 1000 słów w 1000 minut.
 7. Zrezygnuj z notatek i kalendarza najlepszym notesem jest Twój mózg... Cały swój tygodniowy terminarz możesz mieć po prostu w głowie.
 8. W życiu naprawdę liczy się to, kogo znasz i jak nim się interesujesz opanuj sztukę zapamiętywania imion i nazwisk, tytułów i stanowisk, miejsc, nazw firm, wydziałów, szczegółów biograficznych, itp.
 9. Oszczędzasz czas, używając go efektywnie a to też sprawa pamięci!
 10. Właściwa, twórcza praca mózgu wymaga właściwych warunków: jak tworzyć środowisko sprzyjające takiej pracy zewnętrzne i wewnętrzne (tu: poznanie siebie jako człowieka uczącego się).
 11. Ta mała, okropna rzecz w życiu i pracy roztargnienie i sposób, jak z nim walczyć.
 12. Sztuka wygłaszania przemówień z pamięci.
 13. Specjalny program zabaw ruchowych i ćwiczeń relaksacyjnych, m.in. żonglowanie, tańce integracyjne, ćwiczenia qi-gong, skakanka i ćwiczenia z kijem (podstawy aikido).
 14. Demonstracje i ćwiczenia popisów pamięciowych, którymi możesz zaimponować sobie i innym.
 15. Zadania i ćwiczenia przygotowujące do efektywnego udziału w Memoriadach Szkolnych i Mistrzostwach Polski w Wieloboju Pamięciowym (tylko dla chętnych).
 16. Prezentacja samodzielnych algorytmów myślenia umożliwiających dogłębne poznanie swoich granic i możliwości, pobudzające również entuzjazm i pasję działania.
 17. Trening i pobudzanie inteligencji werbalnej, wizualnej, logicznej, twórczej i emocjonalnej.
 18. Specjalny program zajęć ruchowych i relaksacyjnych, pozwalający na pełny wypoczynek i zwiększenie poziomu radosnej energii.
 19. Praktyczne aspekty najciekawszych wątków z jeszcze niepublikowanych książek Marka Szurawskiego.
 20. Podstawowe tajniki efektywnej pracy trenerskiej, w tym uniwersalne prawa umysłu, dające wewnętrzny spokój i poczucie pewności siebie (element programu "Jak utrzymywać wysoką samoocenę w każdej sytuacji").
 21. Tematy niespodzianki...

Forma:

Całość szkolenia w podstawowym, szerokim programie obejmuje pięć etapów:

 1. Udział w 3-dniowym seminarium wprowadzajacym (22 godziny), na którym przyszli trenerzy zapoznają się szczegółowo z tematem "Nowoczesne techniki uczenia się" (NTUs) od strony merytorycznej, wzbogaconym o dużą ilość ćwiczeń.
 2. Okres pracy własnej w oparciu o niezbędne lektury i program samodzielnych ćwiczeń, ujętych w tzw. Długofalowy Plan Pracy Własnej. Okres ten nie powinien być dłuższy niż 2 tygodnie.
 3. Udział w 3-dniowym seminarium metodycznym (22 godziny), na którym uczestnicy zapoznają się z metodyką prowadzenia zajęć z tematu "Nowoczesne techniki uczenia się".
 4. Okres pracy własnej w oparciu o podręcznik metodyczny, której celem jest nabycie umiejętności ściśle trenerskich, i która nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie.
 5. Sprawdzian (egzamin wewnętrzny) polegający na teście z wiedzy merytorycznej oraz na samodzielnym poprowadzeniu wybranego wątku/wątków programowych dla nieznanego słuchacza, po którym (jeśli ocena jest pozytywna), słuchacz seminarium otrzymuje certyfikat i licencję, równoznaczne z prawem do samodzielnego prowadzenia szkoleń z przedmiotowej tematyki.

Efekty i korzyści: oprócz możliwości wykorzystania wiedzy o skutecznym uczeniu się na własnym polu zawodowym, uczestnik seminarium/obozu może po 4-5-ciotygodniowym, samodzielnym okresie pracy własnej i końcowym sprawdzianie rozpocząć samodzielną pracę jako licencjonowany trener/wykładowca, prowadząc samodzielnie seminaria i kursy z tematu "Nowoczesne techniki uczenia się st.I".

Licencja i certyfikat są również pierwszym krokiem, aby po uzupełnieniu i rozszerzeniu szkolenia po preferencyjnych cenach prowadzić przedmiotowe seminaria, kursy i szkolenia II stopnia, również obozy zimowe i letnie dla młodzieży, w przyszłości także dla dzieci oraz firm i instytucji na terenie całego kraju i w państwach Unii Europejskiej.

Przyszłym i obecnym trenerom zapewniamy stałą konsultację i dodatkowe, podnoszące kwalifikacje szkolenia (w tym udział w seminariach trenerskich II. stopnia) po preferencyjnych cenach.

Materiały seminaryjne: uczestnicy otrzymują komplet materiałów pomocniczych w postaci skryptu, książki "Pamięć. Trening interaktywny" Marka Szurawskiego (lub podobnej) oraz kasety "Mam świetną pamięć".

Ilość uczestników: nie większa niż 15 osób

Organizator
Marek Szurawski i Akademia ECCE HOMO XXI

Co przywieźć ze sobą: uczestnicy, oprócz rzeczy osobistych przywożą ze sobą:

 • stosowny ubiór, w tym sportowy najlepszy dres obuwie sportowe, sweter i ciepłe rzeczy na wszelki wypadek , coś od deszczu, przybory toaletowe,
 • skakanka (jeśli staniesz na jej środek, rączki powinny sięgać ci pod pachy - to twoja długość), trzy piłki tenisowe (do nauki żonglowania),
 • drewniany kij od szczotki lub podobny, najlepiej o dł. 130 cm, grub. 2 cm. (do treningu aikido), przydatna lornetka (do obserwacji natury),
 • w przypadku obfitych opadów śniegu narty biegowe (dla chętnych),
 • zeszyt koniecznie czysty i dwadzieścia czystych kartek formatu A4) oraz mały notatnik (do noszenia przy sobie), przybory do pisania, w tym komplet różnokolorowych flamastrów (8 szt.),
 • podręczny słownik języka obcego, którego się uczysz i inne zadania pamięciowe, jakie napotkasz w pracy, w szkole lub na studiach,
 • otwarta głowa, humor i dużo uśmiechu,
 • mile widziany instrument muzyczny.

Dodatkowe informacje i szczegóły: tel./fax 081 5337514;

Marek Szurawski: 500 214 763, Elżbieta Szurawska: 502 234 425; e-mail: homo21@wp.pl.

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt