Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


8. c) Informacje dla trenerów - Pytania z wiedzy merytorycznej

Pytania,na które powinieneś odpowiedzieć szykując się do pracy trenera i wykładowcy z tematu
"Nowoczesne techniki uczenia się (NTUs) I st."
Tłustym drukiem zaznaczone są pytania najważniejsze

1. Co uznaliśmy za źródło przewagi w dzisiejszym świecie ?
2. Co uznaliśmy za naczelny instynkt życia?

3. Wymień kilka mitów i nawyków, które podtrzymują ciągle negatywne nastawienie ludzi do własnej pamięci, i odsłoń ich naturę.
4. Co to jest pamięć doskonała?
5. Podaj kilka aktualnych rekordów świata w zapamiętywaniu.
6. Wymień co najmniej 10 przykładów ludzi w historii cywilizacji, posługujących się pamięcią doskonałą. Nie zapomnij o nazwiskach polskich...
7. Wymień podstawowe techniki pamięciowe i kilka ich modyfikacji (inaczej: rozszyfruj skróty: ŁMS, ZMZ, TSZ, NCC, NCZ i TPL). Podaj przykłady zastosowań.
8. Podaj trzy podstawowe aspekty nowoczesnych technik pamięciowych.
9. Opisz cztery podstawowe etapy wykorzystywania pamięci w procesie uczenia się.
10. Opisz trzy główne mechanizmy zapamiętywania, będące podstawą praktycznego wykorzystywania NTUs.

11. Co to jest współczynnik pojętności? Jaki jest jego najważniejszy czynnik?
12. Opisz relację: otwartość na zmiany, a rozwój własnych możliwości.
13. Podaj kilka dowodów na nieograniczone możliwości naszej pamięci.
14. Jak rozumieć stwierdzenie: "nasz umysł się nie męczy"?
15. Opisz kilka zadań pamięciowych, nadających się do testu pamięci dla początkujących.
16. Co to jest, jak działa i jak się tworzy słowo-klucz?
17. Co to jest pamięć krótko- i długoterminowa? Wymień przynajmniej 5 innych rodzajów pamięci.
18. Podaj pełną definicję "żywego" obrazu.
19. Opisz znaczenie i rolę wyobraźni w nowoczesnym uczeniu się.
20. Co to jest twórcza wizualizacja?
21. Wymień przynajmniej dziesięć aforyzmów i powiedzeń na temat wyobraźni
22. Czego dotyczą terminy GIGO i GIGG?
23. Czym powinien charakteryzować się Człowiek Przyszłości na progu nowego tysiąclecia? Przede wszystkim chodzi o osiągnięcie pewnej równowagi. Jakiej?
24. Jak działa i za co odpowiada prawa (P) i lewa (L) półkula mózgu?
25. W jaki sposób zacząć doskonalić się w sztuce rysowania?
26. Narysuj w miarę dokładnie zarys Ameryki Południowej i ponazywaj najważniejsze fragmenty tego, co rysujesz.
27. Czym się charakteryzują stany alfa, beta, teta i delta? Który z nich zapewnia szybkie uczenie się?
28. Jakie ćwiczenia pobudzają P i polepszają synergię L-P?
29. Jakie  są główne etapy w nauce żonglowania?
30. Co to jest stan "czujnej relaksacji" (R-C) i jak się go osiąga?
31. Wymień i opisz kilka technik relaksacyjnych, pozwalających na szybkie rozluźnienie ciała.
32. Co to jest "koncert aktywny i pasywny"? Jaki rodzaj muzyki przydatny jest do tego pierwszego?
33. Co to jest Optimal Learning State (OLS) i jak się w niego wchodzi?
34. Opisz pokrótce "środowisko sprzyjające pracy mózgu".
35. Co to jest "superzłącze" i jak się go określa? Jaką rolę odgrywa tu język, oddech i mowa ciała? Jak wykorzystywać "superzłącze" w procesie uczenia się?
36. Na czym polega "test Kima"?
37. Co to jest "zakładka pamięci"? Do czego w tym względzie można porównać pamięć wyćwiczoną?
38. Opisz krótko systemy zakładek obrazkowych (zwykłych i rozszerzonych), osobistych, rzymskich, alfabetycznych i samochodowych.
39. Jeżeli zapamiętujesz nowe informacje przy pomocy zakładek pamięci, potrzebne są zawsze trzy rzeczy. Jakie?
40. Jeśli zawodzi technika ZMZ, tak naprawdę dzieje się to z czterech możliwych powodów. Jakich?
41. Jak zapamiętuje się wzory, definicje i teksty dosłowne? Podaj kilka przykładów.
42. Jaka jest zasada zapamiętywania kart?
43. Jak działa Łańcuchowa Metoda Skojarzeń (ŁMS)? Omów ją na przykładzie historii o "grubasie na Pałacu Kultury"
44. Opisz mit o Mnemozynie i Zeusie. Jak się go dzisiaj rozumie?
45. Opisz test na inteligencję II. generacji. Dlaczego dzisiaj odchodzi się od tych i podobnych testów?
46. Wymień przynajmniej siedem rodzajów inteligencji człowieka.
47. W jaki sposób można szybko zapamiętywać kształty? Podaj przykłady.
48. Na czym polega sposób zapamiętywania snów?
49. Jakim ćwiczeniem można samodzielnie odkryć główne prawa zapamiętywania?
50. Co to są i na czym polegają techniki przywołujące? Jak się je stosuje w praktyce?
51. Każdym publicznym wystąpieniem rządzi przynajmniej 6 zasad. Omów każdą z nich.
52. Jak zapamiętywać, to co się słyszy bez nadmiernych notatek?
53. Jak można ćwiczyć koncentrację?
54. Jakie są trzy etapy ćwiczenia na notowanie strumienia świadomości? Do czego może przydać się to ćwiczenie?
55. Jak można określić własną strategię uczenia się?
56. Co to jest Fonetyczny Alfabet Cyfrowy (FAC)?
57. Wykorzystując pracę wyobraźni i znajomość tylko Alfabetu Fonetycznego podaj: datę koronacji i śmierci Napoleona (wystarczy rok), cenę miksera, numer wagonu i miejscówki w pociągu, do którego wsiądziesz, prędkość dźwięku w powietrzu, symbol ołowiu oraz jego liczbę atomową i ciężar, odległość Słońca od Ziemi, Średnicę Słońca.
58. Zacytuj z pamięci wiersz Tuwima o wyobraźni i wymień "zaszyfrowaną" w nim wielocyfrową liczbę w kolejności i od tyłu.
59. Zacytuj co najmniej 15 aforyzmów i/lub powiedzeń na temat pamięci.
60. Co to jest, do czego służą i jak się tworzy Mapy Myśli (MM)?
61. Omów główne wady i zalety starego i nowego systemu notowania.
62. Jak powstaje i do czego służy Główny System Pamięciowy (GSP)? Podaj kilkanaście przykładów.
63. Jak zapamiętuje się liczby binarne?
64. Ile i jakie etapy ma Technika Słów Zastępczych (TSZ)?
65. Wymień swobodnie polski alfabet od tyłu. Jaka jest 18 litera polskiego alfabetu?
66. Jak wykorzystywać TSZ w samodzielnym uczeniu się języka obcego/? Co znaczą po arabsku słowa: amil, alim, amir? A po węgiersku omelet? Podaj inne przykłady.
67. Podaj kilka anegdot związanych z wykorzystywaniem TSZ.
68. Jak wykorzystywać TSZ w uczeniu się słów obcego pochodzenia? Podaj przykłady.
69. Co to jest "Wieczny kalendarz I" i jak działa w praktyce?
70. Jakie są najprostsze metody zwiększenia szybkości czytania?
71. Co to jest "trójkąt sukcesu"? Ponazywaj i opisz wszystkie jego boki, tworząc ogólną
Mapę Myśli dla tego wątku.
72. Jakie są procedury ustalania własnej misji (życiowych celów)? Opisz dokładniej jedną.
73. Dokończ zdanie: w życiu najlepiej robić to, co się lubi i jeszcze...
74. Jak wybrać i ustalić hierarchię własnych wartości?
75. Opisz analizę własnych ról życiowych na wykresie "koła życia"?
76. W jaki sposób można radzić sobie ze stresem?
77. Co to jest smog elektromagnetyczny?
78. Podaj główne zasady diety, sprzyjającej efektywnej pracy mózgu.
79. Jakimi środkami farmakologicznymi można bezpiecznie poprawiać pamięć?
80. Opisz relację: ruch i ćwiczenia fizyczne, a sprawność umysłowa.
81. Jakie prawa umysłu wykorzystuje się w skutecznej samorealizacji?
82. Skąd się bierze entuzjazm i jak go podtrzymywać?
83. Jak wygląda procedura 20 kroków realizowania ustalonego celu?
84. Co to jest "lateral thinking" (myślenie w bok) i technika WZI - Wady, Zalety i Interesujące (pomysły na przyszłość)?
85. Na czym polega zapamiętywanie muzyki? Podaj przykłady.
86. Jak zapamiętuje się głosy przez telefon?
87. Głos jakiego ptaka, popularnego w Polsce można oddać słowami "myślałeś łobuzie żem cię na śliwkach nie widział"?
88. Co to jest intuicja?
89. Jak można wejść w stan intuicyjnego poznania (SIP)?
90. Co to jest "pamięć intuicyjna"?
91. Opisz algorytm podejmowania lepszych decyzji.
92. Co to jest inteligencja emocjonalna i jak można ją rozwijać?
93. Na czym polega główna zasada zarządzania czasem?
94. O czym mówi zasada 80/20?
95. Co to są akronimy i akrostychy?
96. Wymień kilka zasad sprawnego działania.
97. Co to jest zakładka wizualna?
98. Jak najprościej zapamiętywać ludzi?
99. Jakie techniki pamięciowe i w jaki sposób pozwalają najskuteczniej zapamiętywać nazwiska i twarze?
100. Wyjaśnij, dlaczego uczenie się na głos i na przykład w czasie chodzenia jest szybsze i skuteczniejsze?
101. Co to są "krzywe zapominania"? Jak się je wypłaszcza?
102. Wymień sposoby właściwego powtarzania nowego materiału.
103. W jaki sposób sen oddziaływuje na procesy zapamiętywania.
104. Dlaczego zapamiętywanie snów sprzyja poprawie pamięci.
105. Wymień kilka popisów pamięciowych i opisz, na czym polegają.
106. Jak walczyć z roztargnieniem?
107. Jaki jest symbol, liczba i ciężar atomowy potasu? Jaki pierwiastek ma ciężar atomowy 195,09?
108. Gdzie leży i z czym kojarzy Ci się gwiazda Capella?
109. W jaki sposób przygotowywać się i zdawać egzaminy?
110. Czy znasz swoje: "superzłącze", profil osobowości, styl myślenia i rodzaje inteligencji? Czy wiesz jak przełożyć tą wiedzę na własną strategię uczenia się?
111. Jaki procent zasobów wodnych na świecie stanowi woda słodka?
112. Na którym miejscu pod względem zasobów wody w Europie plasuje się Polska?
113. Na czym polegają Organiczna Metoda Studiowania i Indeksowanie Danych?
114. Jak wykorzystując potencjał lewej i prawej półkuli podejmuje się lepsze decyzje?
115. Co to jest ejdetyzm?
116. Kiedy panował w Polsce Wacław II? Kto był królem Polski w latach 1038-58?
117. Dokończ zdanie: co sam stworzysz, nie...
118. W jaki sposób inteligencja emocjonalna wspiera procesy uczenia się?
119. Co nazwaliśmy w naszym gronie systemem 6 x 6?
120. W jaki sposób zapamiętuje się karty? Podaj konkretne przykłady.
121. Jak zapamiętać nazwy stanów USA wraz z ich stolicami i położeniem na mapie? Podaj konkretne przykłady.
122. Jak tworzy się i zapamiętuje tablicę Lorayne'a: przy pomocy TPL? Podaj konkretne przykłady.
123. Zacytuj z pamięci wiersz Tuwima o wyobraźni i "rozszyfruj" zakodowaną w nim wielocyfrową liczbę.
124. Jak zapamiętywać liczbę binarną?
125. Co to jest i jak wykorzystywać "Trójkąt sukcesu"?
126. Opisz znaną Ci procedurę samodzielnego ustalania własnych, życiowych celów (życiowej misji).
127. Skąd się bierze i jak się podtrzymuje entuzjazm?
128. Jakich 6 głównych zasad rządzi skutecznym wystąpieniem publicznym? Omów każdą z nich.
129. Jakie prawa umysłu wykorzystasz w sztuce samorealizacji?
130. Co to jest i jak się wykorzystuje metajęzyk?
131. Opisz kilka zaawansowanych popisów pamięciowych. Zademonstruj przynajmniej dwa z nich.
132. Narysuj w miarę dokładnie zarys Afryki i ponazywaj najważniejsze fragmenty tego, co rysujesz.
133. Jaki jest algorytm myślenia, pomocny w podejmowaniu lepszych decyzji?
134. Pokaż, jak zapamiętałeś "matrycę marketingową Buzana".
135. Zareklamuj zgodnie z w/w matrycą "swój produkt".
136. Pokaż na przykładzie 8 zasad prowadzenia własnej firmy, jak buduje się i wykorzystuje Mapę Myśli.
137. Co to jest i jak wykorzystuje się w praktyce zasady empatii?
138. Jaki jest właściwy sposób reagowania na krytykę?
139. W jaki sposób rozpoznać własny styl myślenia?
140. W jaki sposób rozpoznać profil własnej osobowości?
141. Wymień 7 zasad skutecznego działania.
142. Co to jest i jak działa "wieczny kalendarz II"? Podaj kilka przykładów.


Mierz wysoko! O dalsze szczegóły i procedurę zapisu i pytaj, podając ewentualnie już swoje dane i CV, pod adresem p.ti@wp.pl.

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt