Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


8. a) Informacje dla trenerów - wymogi


Wymogi w zakresie wiedzy i umiejętności trenera/wykładowcy
w Akademii ECCE HOMO XXI i Akademii Nauki


Temat/przedmiot: Nowoczesne Techniki uczenia się

Adresat: kandydaci na trenerów z tematyki "Nowoczesne techniki uczenia się" (NTUs), spełniający podane niżej oczekiwania, głównie absolwenci poprzednich obozów i seminariów i słuchacze/obserwatorzy szkoleń dla firm i instytucji, prowadzonych przez Akademię oraz wszyscy spasjonowani tematem i zainteresowani metodyką przekazu wiedzy z w/w dziedziny.

Akademia poszukuje ludzi o miłej powierzchowności i usposobieniu, o wyraźnych talentach dydaktycznych i wychowawczych, z dobrym głosem, znających sztukę mówienia, osób zdrowych, sprawnych i wytrzymałych fizycznie, towarzyskich, umotywowanych wewnętrznie, rozwijających siebie i innych z wiarą w lepszy świat, podchodzących z pasją do przekazywania wiedzy o możliwościach i rozwoju ludzkiego ducha i umysłu, którzy potrafią uczyć się samemu, pracować twórczo i są gotowi ponieść pierwsze trudy na drodze przyszłych sukcesów swoich i Akademii.

Program (szkolenia i przyszłej pracy własnej):

(a) przypomnienie i uporządkowanie podstaw wiedzy o NTUs (skupiamy się na minimum), a więc istota najważniejszych technik pamięciowych: ŁMS (Łańcuchowa Metoda Skojarzeń), ZMZ (Zakładkowa Metoda Zapamiętywania) i TSZ (Technika Słów Zastępczych)  z pobudzeniem i ćwiczeniem wyobraźni i żywych skojarzeń, odblokowywanie prawej półkuli mózgu poprzez ćwiczenie twórczego myślenia, wizualizacji i intuicji, podstawowe systemy pamięciowe, w tym FAC (Fonetyczny Alfabet Cyfrowy) i GSP (Główny System Pamięciowy, czyli 110 zakładek liczbowych), zakładki obrazkowe, liczbowe, osobiste i alfabetyczne, "wieczny" kalendarz I i II, zapamiętywanie ludzi, uczenie się słów obcego pochodzenia (w tym języków obcych), notowanie przy pomocy Map Myśli, podstawy wiedzy o szybkim czytaniu oraz specjalny program ćwiczeń ruchowych i relaksacyjnych (m.in. taniec - np. salsa lub line dance, nauka żonglowania, zabawy ze skakanką i kijem oraz ćwiczenia na urządzeniach specjalistycznych typu TimeWork Classic, TotalGym i ABShaper i podstawowe ćwiczenia jogi, tae - bo, qi-gong lub podobne).

(b) metodyka przekazu w/w wiedzy i zasady doskonalenie umiejętności trenerskich w dziedzinie NTUs oraz obszerny zakres ćwiczeń, pozwalający spełnić oczekiwania i wymogi Akademii względem przyszłego wykładowcy.

W tym względzie dla przypomnienia trenerzy Akademii (w planie maksimum):
znają
- misję Akademii
- misję/wizję własnego życia, łącznie z planem własnego rozwoju na co najmniej 20 lat
- język angielski i dowolny inny,
- zasady nowoczesnej dydaktyki partnerskiej
- sposoby budowania własnego autorytetu (jako trenera i wykładowcy)
- podstawowe metody i techniki automotywacji
- program rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się ("superzłącze", styl myślenia rodzaje pobudzonej inteligencji, typ charakteru, profil osobowości i własne biorytmy)

potrafią
- rysować z pamięci mapę świata,
- sprawnie zapamiętywać publicznie liczby wielocyfrowe (min. 32),
- wymienić 63-cyfrową liczbę (również wstecz) w oparciu o historię "grubasa" (czas poniżej 3'),
- wykazać się znajomością ułożonej przez siebie 400- cyfrowej TPL,
- grać w Memogrę na dowolnym poziomie trudności,
- rysować z pamięci mapę USA i podać gdzie leżą jakie stany (z podaniem ich stolic),
- odtwarzać z pamięci poczet królów polskich (z datami ich panowania),
- wyjaśnić zasadę zapamiętania całej tabeli układu okresowego
- zapamiętać talię kart w czasie nie dłuższym niż 5 minut,
- wykonać sprawnie "testy poranne" z programu NTUs I st.,
- żonglować co najmniej na poziomie podstawowym i uczyć tej zabawy innych,
- ćwiczyć na skakance, demonstrować terapię ruchową w rodzaju thai-chi, qi-gong lub podobną oraz wybrane metody relaksacji (patrz wyżej),
- nauczyć liczyć do 10 po japońsku i rysować te cyfry,
- grać na jakimś instrumencie (nawet najprostszym),
- grać w szachy,
- zapamiętywać wielocyfrową liczbę binarną,
- zadawalająco dawać sobie radę z konkurencjami Memoriad i Mistrzostw Świata w Zapamiętywaniu.

Korzyści: oprócz możliwości wykorzystania wiedzy o skutecznym uczeniu się na innych polach zawodowych, uczestnik seminarium może po kilkumiesięcznym, samodzielnym okresie pracy własnej i końcowym sprawdzianie/konsultacji rozpocząć samodzielną pracę jako licencjonowany trener/wykładowca, prowadząc i organizując samodzielnie na własny rachunek (lub na zlecenie):
(a) seminaria krótkie (2-3 - dniowe), również dla szkół (gimnazja, licea, szkoły wyższe)
(b) seminaria długie (6 -7 - tygodniowe - 2 razy w tygodniu (w sumie 26 godzin zajęć)
(c) 10-dniowe obozy letnie i zimowe (również w połączeniu z kursem nurkowania, spadochroniarstwem, jazdą konną, nauką gry w tenisa itp.)
(d) szkolenia dla firm i instytucji
(e) seminaria i kursy specjalistyczne (połączone z podróżą motywacyjną różnymi środkami w różne regiony świata). Patrz www.eccehomo21.com.pl
(f) Memoriady Szkolne
(g) Otwarte Mistrzostwa Polski w Zapamiętywaniu (na poziomie lokalnym i krajowym).

Podstawy współpracy z Akademią ECCE HOMO XXI ujmują i regulują zwyczajowe umowy licencyjne. Przyszłym i obecnym wykładowcom Akademia zapewniamy również stałą konsultację, pomoc w przyszłych działaniach marketingowych i dodatkowe, podnoszące kwalifikacje szkolenia (w tym udział w seminariach II. stopnia) po preferencyjnych cenach.
W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt