Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


4. "Co z tą szkołą ?"

Masz pomysł co do przyszłości edukacji w Polsce? Przyszłej szkoły w ogóle? Jakości programów? Reformy oświaty? Sposobów nauczania?
Pisz pod p.ti@wp.pl

Tekst pochodzi z książki Marka Szurawskiego "Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski"

Accelarated Learning
Radość i większa skuteczność uczenia się
Rady i sugestie dla uczniów i nauczycieli w dzisiejszej szkole

Activity Based Learning (ABL) oznacza połączenie aktywności fizycznej z zaangażowaniem możliwie wszystkich zmysłów i całego układu umysł-ciało w procesie uczenia się.
Przybywa coraz więcej dowodów na to, że uczenie się "całym sobą", z wykorzystaniem wszystkich danych nam możliwości ciała, ducha i umysłu jest o wiele bardziej efektywne, niż uczenie się poprzez samo tylko uczestnictwo w lekcji (wykładzie), czytanie podręcznika czy korzystanie z programów audiowizualnych. Właściwie dobrana aktywność ruchowa i własne doświadczenie przynoszą o wiele lepsze efekty niż bierne słuchanie nauczyciela, ślęczenie nad podręcznikiem, oglądanie programu telewizyjnego czy siedzenie przed komputerem.
To dlatego dzieci są mistrzami uczenia się. Dzieci uczą się najchętniej w ruchu, całym ciałem i wszystkimi zmysłami. Skuteczność tej metody sprawdza się również w świecie dorosłych. Jakość uczenia się spada, jeśli oddzielamy umysł od ciała, zapominamy o ciele (aktywności fizycznej) i używamy tylko jednej, racjonalnej i świadomie kontrolowanej części mózgu.

Ruch fizyczny usprawnia działanie umysłu. Część mózgu odpowiedzialna za ruchy motoryczne naszego ciała (motor cortex) sąsiaduje bezpośrednio z częścią wykorzystywaną w procesach myślenia i rozwiązywania problemów.

Zaznaczmy jednak wyraźnie: samo poderwanie uczniów z miejsc i zaangażowanie ich w zabawę ruchową nie poprawi automatycznie wyników uczenia. Nie. Dopiero wzbogacenie wysiłku intelektualnego o gimnastykę ciała i uruchomienie wszystkich zmysłów wywrze największy efekt.

Komponenty tego systemu łatwo zapamiętać akronimem SIWA. Optymalne, najwyższej jakości uczenie się zachodzi wtedy, kiedy jednocześnie, na zasadzie pełnej integracji wykorzystujesz następujące kanały:

 1. Somatyczny  Uczysz się w ruchu i robiąc coś. Ciało i umysł to JEDNO. Jeden i ten sam fantastyczny układ  z niezwykle sprawnym elektrochemicznym i biologicznym sprzężeniem zwrotnym. Ciało jest umysłem, umysł jest ciałem.
 2. Intelektualny  Uczysz się rozwiązując problemy i angażując twórcze myślenie. Skuteczność uczenia się zależy niepomiernie od tego, co robisz w swoim umyśle, angażując całą inteligencję, aby zrozumieć doświadczenie, stworzyć związki i połączenia, nadać sens i znaczenie, ustalić wartość i przydatność nowych informacji, i nakreślić plany ich wykorzystania. W ten sposób przez zintegrowanie aktów myślowych, fizycznych, emocjonalnych i intuicyjnych nadajemy doświadczeniu własny, osobisty sens. Doświadczenie zmienia się wtedy w wiedzę, wiedza w zrozumienie, a to ostatnie (mamy nadzieję) w mądrość. Uczenie się winno mieć pewną intelektualną głębię, inaczej staje się szablonowe, z powierzchownym lub pozornym błyskiem, niknącym przy pierwszym zderzeniu z rzeczywistością.
 3. Wizualny  Uczysz się obserwując i rysując. Mózg myśli obrazami, a większość ludzi to wzrokowcy. Wzrokowcy uczą się najlepiej widząc przykłady z realnego życia, patrząc na diagramy, wykresy, mapy myśli, ikony i obrazki, i rysując lub wykonując trójwymiarowe modele nowych informacji i ich znaczeń. Wykorzystując wyobraźnię zwiększasz skuteczność działania pamięci krótkoterminowej średnio o 12%, a długoterminowej dostępnej aż o 26%.
 4. Audialny Uczysz się słuchając i mówiąc. W naszych pradziejach był to podstawowy i jedyny sposób uczenia się mity, baśnie i epiczne historie przekazywano z pokolenia na pokolenie ustnie. Porównaj Beowulf, Iliada i Odyseja Homera, Gilgamesz i wiele innych. Tradycja mówiona wymagała również wzbogacania przekazu ustnego o elementy dramatu, muzyki i różnorodność emocji; dodatkowo pobudzona wyobraźnia zwiększała niepomiernie skuteczność zapamiętywania. Starożytni Grecy zachęcali do uczenia się poprzez czynny dialog. Ich filozofią było: jeśli chcesz nauczyć się czegoś lepiej, mów! Mów o tym nieprzerwanie. Gutenberg sprawił, że staliśmy się "cichymi czytaczami". Element słuchowy zniknął z procesu uczenia się, dobity finalnie powszechnym "Cisza proszę!", wszechwładnie panującym w klasach, salach wykładowych i bibliotekach.

WSKAZÓWKI METODYCZNE

Zaangażowanie fizyczne uczniów osiąga się, jeśli:

 • Zbudujesz model procesu lub procedury
 • Dotkniesz fizycznie elementów procesu lub procedury
 • Zrobisz duży piktogram lub ......... peripherals
 • Przedstawisz w formie scenicznej omawiany proces, system lub koncepcje
 • Omówisz swoje doświadczenie i zastanowisz się nad nim (pogłębisz je refleksyjnie)
 • Zaangażujesz się w symulację, gry edukacyjne, itp.
 • Wyjedziesz w plener, po czym opiszesz, narysujesz i omówisz to, czego się nauczyłeś
 • Zrobisz wywiady z ludźmi poza szkołą
 • Stworzysz aktywne ćwiczenia w grupach, dla całej klasy

Zaangażowanie słuchowe uczniów osiąga się, jeśli

 • Głośno przeczytasz tekst z podręcznika lub ekranu komputera
 • Zadasz pytania refleksyjne
 • Zasugerujesz własne nagranie słów kluczowych, opisu procesu, definicji lub procedury
 • Ujmiesz nowy materiał w formę interesującej historii/bajki
 • Zachęcisz do ćwiczeń parami, ze szczegółową opowieścią o tym ,czego się nauczyłeś i jak to zamierzasz wykorzystać w praktyce
 • W czasie ćwiczeń zachęcisz do głośnego szczegółowego opisywania tego, co teraz robisz
 • Zachęcisz do rapowania, układania rymowanek i wierszyków związanych z nowym tematem
 • Ćwicząc w grupach, w czasie rozwiązywania problemów lub przy planowaniu długofalowym, zachęć do nieprzerwanego mówienia o tym (możesz to również nagrywać, aby łatwiej wyłapać nośne pomysły)

Zaangażowanie wizualne uczniów osiąga się, jeśli:

 • Używasz obrazowego języka, bogatego w metafory i porównania
 • Ilustrujesz graficznie to, o czym mówisz
 • Wykorzystujesz 3-wymiarowe modele
 • Posługujesz się udramatyzowaną mową ciała
 • Opowiadasz żywe, zajmujące historie
 • Uczniowie rysują własne piktogramy i ilustracje
 • Często wyjeżdżasz w plener
 • Zadajesz oryginalne ćwiczenia wyobrażeniowe

Zaangażowanie intelektualne uczniów osiąga się, jeśli:

 • Dajesz do rozwiązania problemy z rzeczywistego świata
 • Analizujesz doświadczenie
 • Planujesz strategicznie
 • Generujesz twórcze pomysły
 • Szukasz i wybierasz stosowne informacje
 • Formułujesz pytania
 • Tworzysz modele myślowe
 • Wykorzystujesz nowe pomysły w swojej pracy
 • Nadajesz osobiste znaczenie nowym informacjom
 • Zastanawiasz się nad konsekwencjami (rozważasz skutki)

Jak to działa w praktyce?

Optymalizacja uczenia się ma miejsce przy zaangażowaniu wszystkich kanałów SIWA jednocześnie. Na przykład uczysz się patrząc na prezentację wizualną (W), ale nauczyłbyś się znacznie więcej, robiąc coś w trakcie tej prezentacji (S), mówiąc czego się uczysz (A) i obmyślając sposoby wykorzystania nowej wiedzy w praktyce (I). Albo: znacznie zwiększysz skuteczność twórczego rozwiązywania problemów, jeśli w trakcie ćwiczeń będziesz miał okazję do ręcznej manipulacji (S), w efekcie której stworzysz 3-wymiarowy model (W), komentując przy tym głośno to, co właśnie robisz (A).

Cztery fazy uczenia

Cykl uczenia się ludzkiego mózgu obejmuje cztery fazy:

 1. Przygotowanie
  a. wejście w odpowiedni stan umysłu
  b. pobudzenie zainteresowania
 2. Prezentacja. Pierwsze spotkanie z nową tematyką lub umiejętnościami
 3. Ćwiczenia. Zintegrowanie wiedzy lub nabytych umiejętności
 4. Praktyka. Wykorzystanie nowej wiedzy lub umiejętności w sytuacjach codziennego życia

Ten prosty 4-fazowy cykl uczenia się ma charakter uniwersalny. Sprawdza się zawsze i wszędzie, bez względu na przedmiot, zakres i charakter zdobywanej wiedzy czy wiek uczącego się. Co więcej, brak nawet jednej z tych faz, bez względu na formę, sprawia, że prawdziwe uczenie się nie ma miejsca (inaczej: skuteczne uczenie się nie zachodzi.

Oto dlaczego...

Cztery powody nieskutecznego uczenia się i co z tym zrobić:

Jeśli interesuje Cię dalszy ciąg artykułu, napisz pod marek@eccehomo21.pl Artykuł otrzymasz bezpłatnie.
W materiale znajdziesz jeszcze poniższe informacje:

 • Wnioski i supozycje dla procesów edukacyjnych, wynikające z ostatnich badań nad uczącym się mózgiem
 • Co to jest dydaktyka partnerska
 • potrzeba zmiany priorytetów
 • o trosce, kreatywności i odwadze, najważniejszych cechach dobrego trenera AL.
W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt