Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


1. b) Sprawdziany - słowa obcego pochodzenia


Sprawdzian znajomości słów obcego pochodzenia.


A.
Podaj właściwe słowo do danego znaczenia (zapamiętaj numer), po czym sprawdź (podług numeru) w części B poniżej jak sobie dałeś radę, stawiając sobie 1 punkt za każdą dobrą odpowiedź

1. nakaz niewszczynania albo umorzenia postępowania karnego wobec określonych kategorii przestępstw
2. wstręt, odraza
3. niszczące działanie fal i przypływu na brzeg
4. najwyższy szczyt, rozkwit, dojrzałość
5. teoria wartości, ogólna teoria wartościowania
6. wyobcowanie
7. dwojakość, dwuwartościowość uczuć
8. bezpostaciowy
9. pustelnik, eremita
10. pedagogika dorosłych
11. przedstawienie postaci zwierzęcej z ludzką głową
12. niezamieszkane obszary świata
13. dzieło sztuki bez tytułu
14. nauka o aniołach
15. niechęć, uraza
16. stan społeczeństwa wynikający z rozpadu powszechnie przyjętych norm postępowania
17. zakąska, przystawka
18. wyprzedzenie, przewidywanie
19. sprzeczność wewnętrzna
20. Muzy
21. ubóstwienie, idealizacja, gloryfikacja
22. tajniki (wiedzy, władzy)
23. pierwowzór, prawzór, prototyp
24. przedporcie
25. przewaga, korzyść, zysk
26. androny, banialuki
27. bastion, narożnik murów obronnych, wieża
28. apoftegmat, zręczne powiedzenie, dowcip
29. prowansalska potrawa z różnych ryb, krabów, homarów, zabarwiona szafranem
30. hafty, rzeczy ręcznie haftowane
31. idylliczny, sielski, pasterski
32. kazus, przypadek - zwł. w prawie
33. interesujący rozmówca
34. uczony w prawie żydowskim, tytuł rabina u Żydów Sefardyjskich
35. żydowska wyznaniowa szkoła początkowa dla chłopców
36. bezczelność, tupet
37. głupiec, tępak, kołtun
38. denny, dotyczący głębin oceanu
39. obmycie, polewanie
40. flejtuch, niechluj, brudas
41. ścięcie, stracenie przez odcięcie głowy
42. denuncjacja, donos
43. oficjalne zaprzeczenie
44. twórca, idealna siła stwórcza, której dziełem jest rzeczywistość
45. proces obniżania się powierzchni Ziemi na skutek usuwania przez wodę i wiatr materiału skalnego
46. dział filozofii zajmujący się obowiązkami moralnymi
47. nie uznawać czyjegoś prawa do jakichś działań
48. pustynnienie (obszarów ziemi)
49. grobowiec megalityczny z okresu neolitu złożony z dwu lub więcej płyt kamiennych przykrytych wielkim płaskim blokiem
50. darowizna, zapis
51. zbiór akt, teczka z dokumentacją
52. tkanina ułożona w fantazyjne fałdy dla celów dekoracyjnych
53. jaskrawy, nieprzyzwoity, gwałtowny
54. boginki lasów
55. musztrowanie, nadmierna karność, rygor
56. pogląd uznający w jakiejś dziedzinie działanie dwóch niezależnych zasad, czynników
57. sprzedaż towarów na rynkach zagranicznych po cenach niższych od cen krajowych, nawet poniżej kosztów produkcji w celu zachwiania pozycji konkurenta
58. odpis, kopia, drugi egzemplarz dokumentu
59. dwudzielność, podział na dwie części czy kategorie (zwłaszcza wykluczające się)
60. urodziwy młodzieniec
61. krótkotrwały, ulotny, przemijający
62. bezczelność, buta, arogancja
63. wylew (lawy, uczuć)
64. dążący do zrównania ludzi pod względem praw, dochodów i warunków życiowych
65. kita z piór czapli lub strusia, noszona jako ozdoba fryzury lub nakrycia głowy kobiet
66. objaśnienie, interpretacja - gł. tekstów starożytnych
67. przykład objaśniający
68. pochodzący z zewnątrz, wywołany przez czynniki zewnętrzne
69. wytrysk nasienia (spermy)
70. wielki krąg na sferze niebieskiej, droga obserwowanego rocznego ruchu słońca
71. dziwaczny, odbiegający od normy, ekstrawagancki
72. naruszenie porządku publicznego, wybryk
73. nalepka, zwykle artystycznie wykonana, z nazwiskiem właściciela książki, naklejona na wewnętrznej stronie okładki
74. przyrząd gimnastyczny służący do rozciągania, sprężyny
75. pokuta, odkupienie winy
76. badanie nieznanych dziedzin
77. uzewnętrznianie przeżyć
78. opracowanie piśmienne, napisane bezbarwnie, szablonowo
79. sztuka wymowy
80. bawić, nadskakiwać, zabawiać kobiety
81. los, przeznaczenie
82. niezręczność, uchybienie formom towarzyskim
83. sprzężenie zwrotne, odpowiedź, odzew
84. niepomyślny, pechowy, złowróżbny
85. osądzać, orzekać, wydawać werdykty
86. ogniem i mieczem
87. zapał, entuzjazm
88. spiesz się powoli (łac.)
89. niepowodzenie
90. dobroczyńca
91. gwałtowna, namiętna mowa wymierzona przeciw komuś
92. człowiek ograniczony, małostkowy
93. pustynia kamienista
94. sztuczne wyrównywanie szans słabszego i silniejszego przeciwnika
95. skąpiec, sknera, dusigrosz
96. tu i teraz (łac.)
97. ognisko trzęsienia ziemi
98. dziejopisarstwo
99. to znaczy, to jest (łac.)
100. człowiek zręczny, twórca, artysta
101. człowiek bawiący się
102. wyrazy o jednakowej pisowni ale odmiennie wymawiane i co innego oznaczające
103. okropność
104. rozreklamowana bzdura, zorganizowana bujda
105. brak wiedzy, nieuctwo
106. duchowny przy meczecie, uczony duchowny muzułmański
107. będący wewnątrz czegoś, właściwy z natury danemu zjawisku
108. sytuacja, w której nie można kontynuować działania
109. niegrzeczność, arogancja, zuchwalstwo
110. rzeczy nieuchwytne, mogące jednak mieć wpływ, znaczenie
111. przelotne wrażenie, odczucie
112. przypisywać, zarzucać pomawiać, obwiniać
113. w przypadku wątpliwości - orzec na korzyść (łac.)
114. na gorącym uczynku (łac.)
115. ku pamięci (łac.)
116. na poczekaniu, natychmiast (łac.)
117. w winie prawda (wino rozwiązuje języki - łac.)
118. zdarzenie, zajście
119. wypytywanie, badanie kogoś
120. wynagrodzenie strat
121. systematyczne, zorganizowane wpajanie przekonań, poglądów, idei
122. uprzemysłowienie
123. obojętność
124. bezwładność, niechęć do działania, ruchu
125. piekielny
126. składniki mieszaniny, domieszki, przyprawy
127. zahamowanie, opóźnienie procesu
128. skłonność, sympatia, pociąg do kogoś
129. obwinianie, posądzanie
130. ogólnie uznane osiągnięcie naukowe, które dostarcza w pewnym okresie modelowych rozwiązań.
131. w wierzeniach ludowych - demon sprowadzający deszcz
132. pośredni lub nieoczekiwany skutek jakiegoś wydarzenia, echo
133. przyspieszenie czynności serca
134. bezprawne przywłaszczenie sobie władzy, stanowiska, cudzych praw
135. włóczęga, obieżyświat
136. duch czasu, niedostrzegalne wpływy, tworzące klimat opinii, poglądów i gustów epoki (niem.)
137. okrzyk z sali, przerywający czyjeś wystąpienie (łac.)
138. pomijać, coś, nie uwzględniać
139. nonsens, bzdura, niedorzeczność
140. potwierdzenie, zgoda, uznanie, aprobata
141. człowiek bez poczucia humoru
142. wstępna zgoda państwa na osobę przedstawiciela dyplomatycznego innego państwa
143. w dżajnizmie, hinduizmie, buddyzmie - zasada niekrzywdzenia, niezabijania istot żywych
144. notka dyplomatyczna przesyłana dla potwierdzenia na piśmie oświadczenia albo ustaleń ustnych
145. przewodnik
146. niezwłocznie, szybko
147. gwóźdź programu, największa atrakcja
148. lalka japońska - symbol szczęścia
149. niewiara w powodzenie sprawy, przewidywanie porażki z góry
150. staczanie się, upadek moralny
151. przejściowe odbiegnięcie od głównego tematu, wypowiedź wtrącona
152. nakaz, rozkaz
153. zwiększanie objętości ciał wskutek ogrzewania, rozszerzalność cieplna
154. amator, człowiek zajmujący się dziedziną sztuki niezawodowo, laik
155. praca pisemna przedstawiona w celu uzyskania stopnia naukowego, rozprawa naukowa
156. roztargnienie
157. odznaczający się ogładą i znajomością wytwornych form towarzyskich
158. pieśń pochwalna
159. mówienie, pisanie bezładne, rozwlekłe, nie na temat
160. rozgałęzienie, urozmaicenie, zróżnicowanie produkcji lub usług
161. raj
162. tajny wysłannik polityczny
163. doświadczenie
164. mimochodem, przelotnie (franc.)
165. otoczenie, środowisko
166. list
167. napis nagrobny
168. klasztor zakonników żyjących w odosobnieniu
169. namiastka
170. wiadukt
171. futerał, puzderko na przechowywanie cennego lub delikatnego przedmiotu
172. określenie zastępcze, delikatniejsze, bardziej dyplomatyczne
173. subtelność, delikatność
174. niestałość, zmienność
175. koń czystej rasy angielskiej, koń czystej krwi
176. sprawiać wrażenie, zadziwiać, zaciekawiać
177. niezwykły sukces, niesłychane powodzenie
178. ozdobny, dekoracyjny trawnik
179. rodzaj koronki o wypukłym wzorze
180. najstarszy alfabet słowiański
181. wyjątkowy wdzięk i urok osobisty połączony z wybitną urodą
182. człowiek odbywający częste i rozległe podróże, obieżyświat
183. klin wstawiony w celu poszerzenia dolnej części sukni lub rękawa
184. smakosz, wybitny znawca potraw
185. stopniowanie
186. oznaki godności, władzy, dostojeństwa
187. obelga, zniewaga
188. tajny nadzór nad kimś
189. tęczowe barwy cienkich błonek np. na bańkach mydlanych powstałe na skutek interferencji światła białego
190. także, również
191. niezgodne i rażące współbrzmienie dźwięków
192. zesztywnienie mięśni
193. portret
194. sprzęty domowe, dom rodzinny, ognisko domowe
195. lekceważenie otoczenia, swoboda w zachowaniu
196. w dodatku, nawiasem mówiąc (łac.)

B. Słowa obcego pochodzenia (pełna wersja) z prawidłowymi odpowiedziami


1. abolicja - nakaz niewszczynania albo umorzenia postępowania karnego wobec określonych kategorii przestępstw
2. abominacja - wstręt, odraza
3. abrazja - niszczące działanie fal i przypływu na brzeg
4. akme - najwyższy szczyt, rozkwit, dojrzałość
5. aksjologia - teoria wartości, ogólna teoria wartościowania
6. alienacja - wyobcowanie
7. ambiwalencja - dwojakość, dwuwartościowość uczuć
8. amorficzny - bezpostaciowy
9. anachoreta - pustelnik, eremita
10. andragogika - pedagogika dorosłych
11. androkefalizm - przedstawienie postaci zwierzęcej z ludzką głową
12. anekumena - niezamieszkane obszary świata
13. anepigraf - dzieło sztuki bez tytułu
14. angelologia - nauka o aniołach
15. animozja - niechęć, uraza
16. anomia - stan społeczeństwa wynikający z rozpadu powszechnie przyjętych norm postępowania
17. antipasto - zakąska, przystawka
18. antycypacja - wyprzedzenie, przewidywanie
19. antynomia - sprzeczność wewnętrzna
20. Aonidy - Muzy
21. apoteoza - ubóstwienie, idealizacja, gloryfikacja
22. arcana (arkana) - tajniki (wiedzy, władzy)
23. archetyp - pierwowzór, prawzór, prototyp
24. awanport - przedporcie
25. awantaż - przewaga, korzyść, zysk
26. baliwernie - androny, banialuki
27. beluarda - bastion, narożnik murów obronnych, wieża
28. bon mot - apoftegmat, zręczne powiedzenie, dowcip
29. bouillabaisse - prowansalska potrawa z różnych ryb, krabów, homarów, zabarwiona szafranem
30. broderia - hafty, rzeczy ręcznie haftowane
31. bukoliczny - idylliczny, sielski, pasterski
32. casus - kazus, przypadek - zwł. w prawie
33. causer - kozer - interesujący rozmówca
34. chacham - uczony w prawie żydowskim, tytuł rabina u Żydów Sefardyjskich
35. cheder - żydowska wyznaniowa szkoła początkowa dla chłopców
36. chucpa - bezczelność, tupet
37. abderyta - głupiec, tępak, kołtun
38. abisalny - denny, dotyczący głębin oceanu
39. ablucja - obmycie, polewanie
40. abnegat - flejtuch, niechluj, brudas
41. dekapitacja - ścięcie, stracenie przez odcięcie głowy
42. delacja - denuncjacja, donos
43. dementi - oficjalne zaprzeczenie
44. demiurg - twórca, idealna siła stwórcza, której dziełem jest rzeczywistość
45. denudacja - proces obniżania się powierzchni Ziemi na skutek usuwania przez wodę i wiatr materiału skalnego
46. deontologia - dział filozofii zajmujący się obowiązkami moralnymi
47. dezawuować - nie uznawać czyjegoś prawa do jakichś działań
48. dezertyfikacja - pustynnienie (obszarów ziemi)
49. dolmen - grobowiec megalityczny z okresu neolitu złożony z dwu lub więcej płyt kamiennych przykrytych wielkim płaskim blokiem
50. donacja - darowizna, zapis
51. dossier - zbiór akt, teczka z dokumentacją
52. draperia - tkanina ułożona w fantazyjne fałdy dla celów dekoracyjnych
53. drastyczny - jaskrawy, nieprzyzwoity, gwałtowny
54. driady - boginki lasów
55. dryl - musztrowanie, nadmierna karność, rygor
56. dualizm - pogląd uznający w jakiejś dziedzinie działanie dwóch niezależnych zasad, czynników
57. dumping - sprzedaż towarów na rynkach zagranicznych po cenach niższych od cen krajowych, nawet poniżej kosztów produkcji w celu zachwiania pozycji konkurenta
58. duplikat - odpis, kopia, drugi egzemplarz dokumentu
59. Dychotomia - dwudzielność, podział na dwie części czy kategorie (zwłaszcza wykluczające się)
60. efeb - urodziwy młodzieniec
61. efemeryczny - krótkotrwały, ulotny, przemijający
62. efronteria - bezczelność, buta, arogancja
63. efuzja - wylew (lawy, uczuć)
64. egalitarny - dążący do zrównania ludzi pod względem praw, dochodów i warunków życiowych
65. egreta - kita z piór czapli lub strusia, noszona jako ozdoba fryzury lub nakrycia głowy kobiet
66. egzegeza - objaśnienie, interpretacja - gł. tekstów starożytnych
67. egzemplifikacja - przykład objaśniający
68. egzogeniczny - pochodzący z zewnątrz, wywołany przez czynniki zewnętrzne
69. ejakulacja - wytrysk nasienia (spermy)
70. ekliptyka - wielki krąg na sferze niebieskiej, droga obserwowanego rocznego ruchu słońca
71. ekscentryczny - dziwaczny, odbiegający od normy, ekstrawagancki
72. eksces - naruszenie porządku publicznego, wybryk
73. ekslibris - nalepka, zwykle artystycznie wykonana, z nazwiskiem właściciela książki, naklejona na wew. stronie okładki
74. ekspander - przyrząd gimnastyczny służący do rozciągania, sprężyny
75. ekspiacja - pokuta, odkupienie winy
76. eksploracja - badanie nieznanych dziedzin
77. ekspresja - uzewnętrznianie przeżyć
78. elaborat - opracowanie piśmienne, napisane bezbarwnie, szablonowo
79. elokwencja - sztuka wymowy
80. emablować - bawić, nadskakiwać, zabawiać kobiety
81. fatum - los, przeznaczenie
82. faux-pas (wy. fo-pa) - niezręczność, uchybienie formom towarzyskim
83. feedback - sprzężenie zwrotne, odpowiedź, odzew
84. feralny - niepomyślny, pechowy, złowróżbny
85. ferować (wyroki) - osądzać, orzekać, wydawać werdykty
86. ferro et igni - ogniem i mieczem
87. ferwor - zapał, entuzjazm
88. festina lente - spiesz się powoli
89. fiasko - niepowodzenie
90. filantrop - dobroczyńca
91. filipika - gwałtowna, namiętna mowa wymierzona przeciw komuś
92. filister - człowiek ograniczony, małostkowy
93. hamada - pustynia kamienista
94. handicap - sztuczne wyrównywanie szans słabszego i silniejszego przeciwnika
95. harpagon - skąpiec, sknera, dusigrosz
96. hic et nunc - tu i teraz
97. hipocentrum - ognisko trzęsienia ziemi
98. historiografia - dziejopisarstwo
99. hoc est - to znaczy, to jest
100. homo faber - człowiek zręczny, twórca, artysta
101. homo ludens - człowiek bawiący się
102. homogramy - wyrazy o jednakowej pisowni ale odmiennie wymawiana i co innego
oznaczające
103. horrendum - okropność
104. humbug - rozreklamowana bzdura, zorganizowana bujda
105. ignorancja - brak wiedzy, nieuctwo
106. imam - duchowny przy meczecie, uczony duchowny muzułmański
107. immanentny - będący wewnątrz czegoś, właściwy z natury danemu zjawisku
108. impas - sytuacja, w której nie można kontynuować działania
109. impertynencja - niegrzeczność, arogancja, zuchwalstwo
110. imponderabilia - rzeczy nieuchwytne, mogące jednak mieć wpływ, znaczenie
111. impresja - przelotne wrażenie, odczucie
112. imputować - przypisywać, zarzucać pomawiać, obwiniać
113. in dubio pro reo - w przypadku wątpliwości - orzec na korzyść
114. in flagranti - na gorącym uczynku
115. in memoriam - ku pamięci
116. in promptu - na poczekaniu, natychmiast
117. in vino veritas - w winie prawda (wino rozwiązuje języki)
118. incydent - zdarzenie, zajście
119. indagacja - wypytywanie, badanie kogoś
120. indeminizacja - wynagrodzenie strat
121. indoktrynacja - systematyczne, zorganizowane wpajanie przekonań, poglądów, idei
122. industrializacja - uprzemysłowienie
123. indyferencja - obojętność
124. inercja - bezwładność, niechęć do działania, ruchu
125. infernalny - piekielny
126. ingrediencje - składniki mieszaniny, domieszki, przyprawy
127. inhibicja - zahamowanie, opóźnienie procesu
128. inklinacja - skłonność, sympatia, pociąg do kogoś
129. inkryminacja - obwinianie, posądzanie
130. paradygmat: ogólnie uznane osiągnięcie naukowe, które dostarcza w pewnym okresie
modelowych rozwiązań.
131. płanetnik - w wierzeniach ludowych - demon sprowadzający deszcz
132. reperkusje - pośredni lub nieoczekiwany skutek jakiegoś wydarzenia, echo
133. tachykardia - przyspieszenie czynności serca
134. uzurpacja - bezprawne przywłaszczenie sobie władzy, stanowiska, cudzych praw
135. wagabunda - włóczęga, obieżyświat
136. Zeitgeist (niem. cajtgajst) - duch czasu, niedostrzegalne wpływy, tworzące klimat
opinii, poglądów i gustów epoki
137. Zwischenruf (niem. czyt. cfiszenruf) - okrzyk z sali, przerywający czyjeś
wystąpienie
138. abstrahować - pomijać, coś, nie uwzględniać
139. absurd - nonsens, bzdura, niedorzeczność
140. afirmacja - potwierdzenie, zgoda, uznanie, aprobata
141. agelasta - człowiek bez poczucia humoru
142. agrement - wstępna zgoda państwa na osobę przedstawiciela dyplomatycznego innego państwa
143. ahisma - w dżajnizmie, hinduizmie, buddyzmie - zasada niekrzywdzenia, niezabijania
istot żywych
144. aide-memoire - notka dyplomatyczna przesyłana dla potwierdzenia na piśmie
oświadczenia albo ustaleń ustnych
145. cicerone - przewodnik
146. cito - niezwłocznie, szybko
147. clou - gwóźdź programu, największa atrakcja
148. daruma - lalka japońska - symbol szczęścia
149. defetyzm - niewiara w powodzenie sprawy, przewidywanie porażki z góry
150. degrengolada - staczanie się, upadek moralny
151. dygresja - przejściowe odbiegnięcie od głównego tematu, wypowiedź wtrącona
152. dyktat - nakaz, rozkaz
153. dylatacja - zwiększanie objętości ciał wskutek ogrzewania, rozszerzalność cieplna
154. dyletant - amator, człowiek zajmujący się dziedziną sztuki niezawodowo, laik
155. dysertacja - praca pisemna przedstawiona w celu uzyskania stopnia naukowego,
rozprawa naukowa
156. dystrakcja - roztargnienie
157. dystyngowany - odznaczający się ogładą i znajomością wytwornych form
towarzyskich
158. dytyramb - pieśń pochwalna
159. dywagacja - mówienie, pisanie bezładne, rozwlekłe, nie na temat
160. dywersyfikacja - rozgałęzienie, urozmaicenie, zróżnicowanie produkcji lub usług
161. eden - raj
162. emisariusz - tajny wysłannik polityczny
163. empiria - doświadczenie
164. en passant - mimochodem, przelotnie
165. entourage - otoczenie, środowisko
166. epistoła - list
167. epitafium - napis nagrobny
168. erem - klasztor zakonników żyjących w odosobnieniu
169. Erzatz (czyt. erzac, niem.) - namiastka
170. estakada - wiadukt
171. etui - futerał, puzderko na przechowywanie cennego lub delikatnego przedmiotu
172. eufemizm - określenie zastępcze, delikatniejsze, bardziej dyplomatyczne
173. finezja - subtelność, delikatność
174. fluktuacja - niestałość, zmienność
175. folblut- koń czystej rasy angielskiej, koń czystej krwi
176. frapować - sprawiać wrażenie, zadziwiać, zaciekawiać
177. furora - niezwykły sukces, niesłychane powodzenie
178. gazon - ozdobny, dekoracyjny trawnik
179. gipiura - rodzaj koronki o wypukłym wzorze
180. głagolica - najstarszy alfabet słowiański
181. glamour - sex appeal - wyjątkowy wdzięk i urok osobisty połączony z wybitną
urodą
182. globtroter - człowiek odbywający częste i rozległe podróże, obieżyświat
183. godet - klin wstawiony w celu poszerzenia dolnej części sukni lub rękawa
184. gourmet - smakosz, wybitny znawca potraw
185. gradacja - stopniowanie
186. insygnia - oznaki godności, władzy, dostojeństwa
187. inwektywa - obelga, zniewaga
188. inwigilacja - tajny nadzór nad kimś
189. iryzacja - tęczowe barwy cienkich błonek np. na bańkach mydlanych powstałe na
skutek interferencji światła białego
190. item - także, również
191. kakofonia - niezgodne i rażące współbrzmienie dźwięków
192. katalepsja - zesztywnienie mięśni
193. konterfekt - portret
194. lary i penaty - sprzęty domowe, dom rodzinny, ognisko domowe
195. nonszalancja - lekceważenie otoczenia, swoboda w zachowaniu
196. nota bene - w dodatku, nawiasem mówiąc

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt