Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


1. a) Sprawdziany - cytaty


Sprawdzian ze znajomości cytatów.


A. Dokończ – zapisz wybrany cytat (zapamiętaj numer) i podaj autora. Sprawdź (podług numeru) w części B poniżej i postaw sobie 1 punkt za prawidłowe dokończenie cytatu i 1 punkt za autora.

1. Świat nie jest piłką footbolową, świat ...................................................
2. Jaki język - taki..........................................
3. Kto jest poeta, ten ...................................
4. Zielono mam w głowie........................................
5. Co do twojej głowy, bratku, chyba chirurg co poradzi, ...................................
6. Zaufanie się zdobywa, ............................................................
7. Giną dobre prawdy w braku .....................................................
8. Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego .................................................
9. Ehej! ...dałbym ja Szwabom, żebym tak..............................................................
10. A kto się kocha w czytaniu, bywa ........................................................................
11. Zgoda małe rzeczy mnoży, niezgoda .....................................................................
12. Historia ludzkości zaczęła się od obrazków ...........................................................
13. Błogosławieni, którzy w czasie gromów ................................................................
14. Kiedy znalazłem się na dnie, usłyszałem ...............................................................
15. Czucie i wiara silniej mówi do mnie, .....................................................................
16. W słowach tylko chęć widzimy,...............................................................................
17. Odpowiednie dać rzeczy.......................................................
18. Ha! Zawsze się człowiek uczy, .....................................................
19. Przeszłość - to jest dziś, tylko ...........................................................
20. Chodząc po ziemi, trzymać .............................................................
21. Wolnoć Tomku ..........................................................................
22. Kto po nasze głowy przyjdzie, ten................................................
23. Trzech rzeczy potrzebuje moja odwaga, a to: .............................................................
24. Któryś filozof starożytny powiada: "Jak nie ty Kachne, ...............................................
25. Jadłem nieraz, .................................................................
26. Autorów - sądzą ich dzieła, nie - ....................................................................................
27. Cóż wiesz o pięknem? ....................................................................
28. Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani .......................................................................
29. Nie umiemy się różnić ......................................................
30. Wygłaszanie zdań i opinii przyjętych przez ogół wpływa .....................................................
31. Bo czasem, wierę, o głodzie lepszy żywot na ........................................................................
32. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, .........................................................
33. O zieleni ..............................................................................
34. Wspólnik: ten, który właścicielowi ..............................................................................
35. Rzeczą czujności jest wyrażać ............................................................................
36. Bądź oszczędnym, abyś .............................................................................
37. Życie można przejść albo ..............................................................................................
38. Zwolennicy zdrowego rozsądku ............................................................................
39. Bo to zawsze jest najgłupsze, kiedy...................................................................................
40. Bo piękno na to jest, by zachwycało, do pracy - praca, .......................................................
41. Do pracy są zwykłe dzionki, a .................................................................................
42. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, ................................................................
43. A kto orze, ten ........................................................................
44. Choćbyś gwiazdy znał na niebie, jeszcze .......................................................................
45. Kto wiele widział, kochał, cierpiał .............................................................................
46. Życie nasze ma dwa dzieciństwa, ale ..............................................................................
47. Natura jest naga, więc ............................................................................
48. Wiem, szlachetniej jest ginąć, ................................................................
49. Minęły czasy szczęśliwej prostoty, trzeba ........................................................
50. Prawdziwa cnota ................................................................
51. Nie nowina, że głupi ...............................................................
52. Wiesz dlaczego dzwon głośny? Bo .................................................................
53. Dobrze czyni, kto zawżdy z dobrymi obcuje, ..............................................................
54. Chciałem wszystkim dogodzić ..................................................................................
55. Bo mi ojciec mówił: Synu, ..............................................................................
56. Wietrzyk z krzaczka liść strąca... Patrzą, ..............................................................
57. Daruj, lecz nie daj sobie wziąć, gdyż ..............................................
58. Dowodem istnienia potwora są .......................................................
59. Lepsza zwada na dworze, niźli .....................................................................
60. Kto się waha, ten ..............................................................................................
61. Im dzieło bliższe celu, tym ................................................................................................
62. Płytkim ludziom zawsze najmądrzejsze ..........................................................................
63. Nic tak nie boli jak ............................................................................................................
64. Gdzie zmarł krzyk: pro patria mori! Tam ........................................................................
65. Nie można uratować nikogo, ............................................................................................
66. Ze słabością łamać .....................................................................................................
67. Tam sięgaj, gdzie ...............................................................................................................
68. Im mniej mamy skłonności do męczeństwa, ......................................................................
69. Samotności! Do ciebie biegnę .......................................................................
70. Boś znad Niemna, boś .........................................................................................................
71. Każdy z was mógłby samotny, więziony, ...........................................................................
72. W świecie każda rola jest dobra, byle ..................................................................................
73. Głupi, kto się bez serca i bez sił junaczy, kto ........................................................................
74. Są epoki, w których nie gmachy się budują, ale .....................................................................
75. Nikt tej prawdy nie ukryje, że ................................................................................................
76. Kto kraj swój kocha i Boga się boi, ......................................................................................
77. Lepiej jest sto łez otrzeć, niż ............................................................................
78. Tego, który działa w ciszy, ...................................................................................................
79. W Boga wierzą tylko ludzie, .................................................................................................
80. Wolni ludzie! tworzyć czas! ...............................................................
81. Po to i ma szlachta krew, aby.........................................................................................
82. Teraz tacy tylko otrzymują nagrody, którzy ..........................................................................
83. Sklepu z rozumem nie założysz, ................................................................................
84. Smoła tak nie przylega do szaty, jak .............................................................
85. Póki fantazja nie zginie, póty.............................................................
86. Jedzą, piją, lulki palą, ........................................................................
87. Ach, musimy być winni, kiedy .............................................................
88. Szczęście daje nie mienie, lecz ...................................................................
89. Dobrym wszędzie dobrze będzie, a ..........................................................................
90. Naród zawsze jest narodem, gdy................................................................................
91. Tak więc żyłem wśród igraszek, .............................................................................................
92. Litość jest to uczucie równie przykre dla ...............................................................................
93. Nie wina, ale kara następująca po zbrodni .............................................................................
94. Człowiek dopóty nie dba o groby, .......................................................
95. Wino robi człowieka ............................................................................
96. Najdłużej idzie list, .............................................................................
97. Mędrzec Pański powiada: "Ten się drapie, ..........................................................
98. Przecie gdzie ojca nie ma, tam, Pismo mówi, .....................................................
99. Sztuka wojenna także na .............................................................................................
100. Jeśli zapomnę, to od psa oczu pożyczę, bo ......................................................
101. Bo nas sam pan uczył temu: .................................................................................
102. Bo ci najlepszy zysk mają, ..................................................................................
103. A zły to pamięta, ................................................................................................
104. Bowiem takie rozumy najwięcej słynęły, ..................................................
105. Na tym świecie wątpienie .............................................................................
106. W wielkich rzeczach nie z myśli, .............................................................................
107. Biada, stokroć biada! Kto Boga ..............................................................................
108. Racje mogą być liczne - lecz ...................................................................................
109. A to zwykle po miastach - potwarz i obłuda. A źródłami ........................................
110. U łotrów to już taki narów ........................................................................................
111. Jeszczeć nie to mistrz, co robi z nowego, więtszy ........................................................
112. Słaby to rycerz, co tego paducha ................................................................................
113. Złoto wnet zbłaźni burmistrza i rajcę, ................................................
114. Patrząc na świat pomni na to, iż .......................................
115. Człowiek zwycięży ..........................................
116. Pokojem myśli i powagą ciała
117. Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien ..................................................
118. Mędrca - mówią - zdobi ....................................................................................
119. Głupstwo jest wielkie jak morze, .......................................................................
120. Nie trzeba przywiązywać się do wyrazów, ale .........................................................
121. Prawdziwy przyjaciel jest zwierciadłem, .............................................................
122. Reumatyzm już jest, a ..................................................................................
123. Siłę człowieka mierzy się ...............................................................................
124. Rzeczywistość jest z tej samej........................................................................
125. A ja wam mówię, że Bóg też ................................................................................
126. Człowiek tęskni najwięcej za tym, ................................................................................
127. Święta miłości kochanej ojczyzny, ..............................................................................
128. Nic tak nie łagodzi rany psychicznej jak ..............................................
129. Jest tradycja i obowiązek ..................................................................................
130. Człowiek nie powinien używać dwóch wyrazów: .........................................................
131. Nie wolno się gniewać. Gniew jak ................................................................................
132. Kto baśń zrozumie i wedle niej żyć będzie, .................................................................
133. Straszliwy to błąd, gdy.......................................................................
134. Od głupich sam się człek obroni, od ..............................................................
135. Złe zasady są niebezpieczniejsze od .....................................................................
136. Narody niczym innym nie umierają, tylko ..............................................................
137. Rozum może fałsz oczywisty ..................................................................................
138. Nędza i ucisk częstokroć bywały .....................................................................................
139. Polacy nigdy nie zginą jeśli zechcą tylko zrozumieć .......................................................
140. W zaciszu domowym, a nie ............................................................................
141. Nauka nauką, a uczony ............................................................
142. Z wody sera ..............................................................
143. Co to za naród, Francuzy? Musi: takie .......................................
144. Jakie społeczeństwo taka ...............................................
145. Nie wylewaj, .................................................
146. Kiep odmawia, gdy ....................................................................
147. Najgorzej to z grubiany ...................................................
148. Nie uciekaj w tę stronę ......................................................................
149. Nie zaglądaj waćpan do studni, bo ..................................................................
150. Dobrze, rybeńko, ale ty nam powiadaj o ...........................................................
151. I posłuch musi mieć swoje granice, za którymi .....................................................
152. Bogaty może sobie na wszystko pozwolić, nawet ...........................................
153. Każdy człowiek nosi w sobie .....................................................
154. Zło jak fala .................................................................................
155. O człowieku nie wolno wątpić, ..............................................................
156. Pierwszy do mądrości stopień: ..........................................................................
157. To jest prawdziwa wolność a swoboda: ...................................................................
158. Pomnijcie żaby żabki, to ważna zasada: nie zawsze .................................................
159. Nieraz bywamy szlachetni i czyści, gdy ..............................................................
160. Była raz wymiana zdań: czy lepszy .........................................................................
161. Źle bywa, kiedy głupi dostojnik się sroży, lecz .........................................................
162. Złe rządy powstają wtedy, gdy źli ludzie .................................................................
163. Są ludzie podobni do ślepca, co .................................................................................
164. Społeczeństwa są takie, jakie .............................................................
165. Ten, kto milczy i znosi zbrodnie, ......................................................................
166. Naród nie może być bez marzeń, bez ...........................................................................
167. Świadków na to znajdę wszędzie - ..................................................................................
168. Nieprzyjaciel mądrości: górne i wysokie .........................................................................
169. Nieprzyjaciel mądrości: gdy kto więcej przyjaźni ...........................................................
170. Złe ręce, gdy jedna chora - .........................................................
171. Człowiek jest ziarno przed wieki poczęte z ducha - a słońce ......................................
172. Szczęście nie przyjdzie ani jutro, ani pojutrze, ani nigdy. Jest ......................................
173. Com mógł, tom zrobił; Panu Bogu też udały się ..............................................
174. To nie my mówimy słowa, lecz .......................................................................................
175. Ufać sile? Każda jak lód pryśnie, gdy ją ................................................................
176. Gdzie wolność nie zna hamulca i prawa, tam .............................................................
177. Już więc i świnia chce znosić kiełbasy! ..............................................................
178. Równowaga - życie, moc. Przewaga - .................................................................
179. Cnota sławą ........................................................
180. Nie mieć złota - jeszcze nie szkoda; ale ...............................................................
181. Czemu to, prałacie, nie tak sami ....................................................................
182. Wsi spokojna, ..........................................................................................
183. Z dobrych dobrzy się rodzą, syn ojca nie wydał, lecz .............................................
184. Wolność nie miłość, nago ...........................................................................................
185. Kto komu grozi, a sił nie ma go zwyciężyć, ten .............................................................
186. Tak - wszystkim nam się zdaje, że wiemy kim jesteśmy. Mówię wam: tyle wiemy, ile wiedzą o sobie jętki jednodniowe i mikroby. Przemijamy ....................................................
187. Śmierć... wspaniała forma. Tylko ...................................................................................
188. Czy władza nie jest także buntem? Buntem w formie .....................................................
189. Przez sztukę i tylko przez nią możemy osiągnąć doskonałość; przez sztukę i tylko przez nią możemy.............................................................................................................
190. Człowiek nie może dosiąść dwóch koni i napiąć dwóch łuków, a sługa nie może służyć dwóm panom, inaczej bowiem ...........................................................................
191. Kochamy się, bo ona tak samo mi się nie podoba jak ja jej, i ..................................
192. Kochać nie zakrywając sobie oczu - ............................................................................
193. Jak kwiat wyrasta z danej rośliny, tak naturalnie powinno ...........................................
194. Modli się pod figurą, a ..............................................
195. Tacy poeci, jaka ...............................................................................................
196. Dziś zwyciężyłeś, Galilejczyku, lecz ...............................................................
197. Na wiatr uczuć swych nie trwoni, kto .........................................................
198. Gdyż Kościuszko to był wariat, co ................................................................................
199. Czucie rozum poprzedza jak owoce kwiaty; naród .............................................
200. Choćby wszyscy mądrzy byli, .................................................................
201. Wytrwały burze przestoi; wesoły ..................................................................................
202. Gdy zasługa wziąć się wstydzi, weźmie .........................................................................
203. Czyń każdy w swoim dołku, co każe ...............................................................................
204. Kto złych chwali, ten z nich szydzi, a .............................................................................
205. Żyjmy dla dobra ............................................................................................................
206. Młode serce siwej głowy to ........................................................................................
207. Jaki rząd najlepszy, miły panie kumie? Gdzie każdy .......................................................
208. Rada wielu, ..........................................................................
209. Szatan - duch .......................................................................................
210. Do zobaczenia! Za nadziei poczęte, ileż ...................................................
211. Nie to siejesz, co myślisz, lecz ...............................................
212. Przyznaje się do winy, kto ...............................................................
213. Ten tylko broni płakać, kto ......................................................................
214. Chlubniej być mi Polakiem niż być .................................................................................
215. Że mówił prawdę, że wyjeżdżał z cnotą, wyszedł z .....................................................
216. Śmierć jest chwalebna i znośne .........................................................
217. Nasza swoboda sięga tak daleko jak ...........................................
218. Poezja - to jest ....................................................................................................
219. Gdzie jest zbyt dobrze, tam ......................................................................................
220. Od śmierci straszniejsze jest to, że ..............................................................................
221. Biada temu, o kim krytyka .........................................................................
222. Pszczółka tam być nie może, gdzie ..........................................................
223. Szczęściem królów jest przyjaźń ..................................................................
224. Życie ludzkie ubiega między......................................................................................
225. Ludziom zdaje się, że kto gardzi ich przesądem, ten .................................
226. A że zjadał słowiki, był więc ..............................................................
227. Polak jestem, od przodków wolną wziąłem duszę, myślę, ...............................................
228. Polityk zgłębia przyszłość i losów koleje, mądry............................................................
229. Sądź o mistrzu z .........................................................................................................
230. Nie dość mieć cnotę, być tkliwym, jeszcze trzeba .......................................................
231. Gdzie przemoc uciska, tam bunt ................................................................
232. Tylko Pan Bóg nie stoi o to, jak ......................................................
233. Widzimy właściwie tylko to, w co ..............................................
234. Nic się nie organizuje bez .............................................................
235. Aby popełnić zbiorową nikczemność, ludzie nie ............................................
236. Dobrze się zamierzyć znaczy ..................................................................................
237. Łatwiej pono zawrzeć wiatr w dziurawym worze niż .......................................
238. Polak nie jest zrodzonym do ..........................................................................
239. Taka to dumy zwykła jest zapłata ...........................................................
240. Nie ludzie nami rządzą, lecz ...................................................................
241. Gdzie przysiąg trzeba, tam ................................................................
242. Z krwi stu poległych ..............................................................................................
243. Kiedy wielcy panowie z nami, to ..........................................................................
244. Co wyraziwszy szeroko i długo, mam honor .......................................................
245. Już czuję wilgoć, ...................................................................................................
246. Nic się nie bój - ja ...................................................................................................
247. Niech się dzieje wola Nieba, z nią ....................................
248. Strach i milczeć - strach i ............................................................
249. Wielki człowiek do ...................................................................
250. Bogacz, który nie traci, ............................................
251. Świat suknia - a dom ...................................................................................................
252. Od świata początku bankructwo jest .........................................................................
253. Stary będzie starym, choćby się i ..................................................................
254. Gdzie bez czynu sama rada, biada .................................................................
255. Gdzie interes dmucha, przyjaźń ................................................................
256. Stary amant jak piec stary, ................................................................................
257. Jak kominiarza, tak dziennikarza zawód diable trudny: ....................................
258. Nie pomoże i męstwo, gdy ...............................................................................
259. Biada tym, którzy o wschodzie słońca ................................................................
260. Mylnym na świecie każdy idzie torem, ty ...................................................................
261. Śladem bieda przyszła, śladem, ...............................................................................
262. Ducha nie topcie, a wyjdziem z powodzi... Starsi ...........................................................
263. Bo najsmutniejsza, bracie, strata, wśród wszystkich ruin ...............................................
264. Oko jest okno ...........................................................................
265. Strach śmierci bardziej .........................................................................
266. Pod panem głupim choć mądry poddany, ...................................................
267. Miejcie zapał w marzeniach, a .................................................................................
268. Kto kocha, bardziej jest ............................................................................................
269. Dąb runie w jednej chwili, .........................................................................................
270. Ten się ma prawo tylko zwać obywatelem, u kogo ...................................................
271. Spokojny w sumieniu smaczno ...............................................................................
272. Często ludzie rządzą tym chętniej innymi, im ............................................................
273. Miłości - znam strzały twoje: ....................................................................................
274. Nigdy przed obcą władzą, przed mieczem tyrana, .......................................................
275. Takiej dostał dziwnej manii, .............................................................
276. Zginę ja i ...............................................
277. Cham ........................................................
278. Bo słowo w książce - to tylko słowo, a ............................................................
279. Przyszła kryska ................................................................................
280. Kraje przez siebie, nie .............................................................................
281. Podwaja własne życie, kto ........................................................................................
282. Choć krótka chwila szczęścia - .....................................................................
283. Hulaj dusza bez kontusza, .......................................................................
284. Co zawadza, to ..........................................................................
285. Chopin, świetlany ....................................................................
286. Większą mi rozkoszą podróż ..............................................
287. Śmierci tak potrzeba uczyć ...........................................
288. Nadzieja, siostra lęku, ...........................................................
289. Na skrajach horyzontu każdego zdobywcy majaczy....................................................
290. Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość, a ..........................................................
291. I co to za lud głupi, głupi nie do wiary, bo czy można: ..............................................
292. Szanuj zdrowie należycie, bo .................................................................................
293. Błędne koło: lichy czytelnik wytwarza ...................................................................
294. Bo to zawsze jest najgłupsze, ..................................................................
295. Każdy szuka. A najczęściej tego .....................................................................
296. Czym jenerał bez wojska, tym będzie inteligent tam, ..........................................
297. Uczonych i poetów mamy, chwała Bogu, aż za dużo, ale .........................................
298. Wspólna nienawiść do osób trzecich utrwala .................................................................
299. Tylko motłoch mówi o tym, co czuje; człowiek urodzony.............................................
300. Na pogardę zasługuje tylko ten, kto ..............................................................................
301. Nic ludziom nie ukraść to obowiązek - ale ..............................................................
302. Nie ma bardziej zdradzieckiego ciosu od ........................................................
303. Gdzie przemoc uciska, tam bunt   ..................................................................        
304. Dobry strzelec nie płoszy pojedynczego ptaka, dopokąd .........................................
305. Zdaje się, że ludzie w wilku .....................................................................................
306. Gdyby poezja żyła tylko prawdą .............................................................................
307. ... głos mówi rozsądku: Lepiej zawsze ....................................................................
308. Ileż to biedy z mądrymi ludźmi, nim się ...................................................................
309. Żeby prawość zachować, by uniknąć sprzeczki, ..................................................
310. Cudze chwalicie, swego nie znacie; ........................................................................
311. Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy: ......................................................
312. Prawa są równe jako pajęczyna: ..................................................
313. Czymże jest życie? .................................................................................
314. Prawda nie ma ojczyzny, przeto ....................................................................
315. Bądźmy prawdomówni, ale tylko .............................................................................
316. Słuchaj! Ileż to wrzasku na wierzchu tej ziemi, a ...........................................................
317. Każda rada ma dwa końce (...). Jak się ją .......................................................................
318. Mężczyzno!....................................................................
319. Dziwna rzecz, ale nawet cierpieć trzeba według ..............................................................
320. Książki powinni pisać znający potrzeby .............................................................
321. Najpospolitszy nawet człowiek, nim się spostrzeże, że jest żółwiem, ma ......................
322. Duma woli być .....................................................................................................
323. Społeczeństwo nasze trzyma swych .......................................................................

B. Cytaty z literatury polskiej (pełna wersja) z prawidłowymi odpowiedziami

1. Świat nie jest piłką footbolową, świat się podbija głową, głową, głową! Antoni Słonimski
2. Jaki język - taki naród! Tadeusz Żeleński-Boy
3. Kto jest poeta, ten nie żyje długo. Zygmunt Krasiński
4. Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną. Kazimierz Wierzyński
5. Co do twojej głowy, bratku, chyba chirurg co poradzi, jak tę zdejmie, inną wsadzi. Aleksander Fredro
6. Zaufanie się zdobywa, zaufanych można kupić. Wiesław Czermak-Nowina
7. Giną dobre prawdy w braku dobrej obrony. Wacław Berent
8. Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka, chociażby ta dusza była kretyniczna. Witold Gombrowicz
9. Ehej! ...dałbym ja Szwabom, żebym tak nie miał sklepu. Bolesław Prus
10. A kto się kocha w czytaniu, bywa z Duchem w rozmawianiu. Marcin Bielski
11. Zgoda małe rzeczy mnoży, niezgoda wiele ich uboży. Biernat z Lublina
12. Historia ludzkości zaczęła się od obrazków i kończy obrazkami. Ryszard Kapuściński
13. Błogosławieni, którzy w czasie gromów nie utracili równowagi ducha. Jan Kasprowicz
14. Kiedy znalazłem się na dnie, usłyszałem pukanie od spodu. Stanisław Jerzy Lec
15. Czucie i wiara silniej mówi do mnie, niż mędrca szkiełko i oko. Adam Mickiewicz
16. W słowach tylko chęć widzimy, w działaniu potęgę. Adam Mickiewicz
17. Odpowiednie dać rzeczy słowo. Cyprian Kamil Norwid
18. Ha! Zawsze się uczy człowiek uczy, do zawarcia powiek. Aleksander Fredro
19. Przeszłość - to jest dziś, tylko cokolwiek dalej. Cyprian Kamil Norwid
20. Chodząc po ziemi, trzymać głowę w niebie. Bolesław Prus
21. Wolnoć Tomku w swoim domku. Aleksander Fredro
22. Kto po nasze głowy przyjdzie, ten i swoją przyniesie. Zagłoba
23. Trzech rzeczy potrzebuje moja odwaga, a to: jeść dobrze, pić dobrze i wyspać się. Zagłoba
24. Któryś filozof starożytny powiada: "Jak nie ty Kachne, to Kachna ciebie". Zagłoba
25. Jadłem nieraz, zjem i teraz. Zagłoba
26. Autorów - sądzą ich dzieła, nie - autorzy autorów. Cyprian Kamil Norwid
27. Cóż wiesz o pięknem? Kształtem jest miłości... Norwid
28. Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych. Norwid
29. Nie umiemy się różnić pięknie i mocno. Norwid
30. Wygłaszanie zdań i opinii przyjętych przez ogół wpływa na wzrost dochodów. B. Prus
31. Bo czasem, wierę, o głodzie lepszy żywot na swobodzie, niż w rozkoszy, a w niewoli. M. Rej
32. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Juliusz Słowacki
33. O zieleni można nieskończenie. Julian Tuwim
34. Wspólnik: ten, który właścicielowi okrętu dostarcza oceanu. Julian Tuwim
35. Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. Tadeusz Olszański
36. Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym. Aleksander Fredro
37. Życie można przejść albo się na nim przejechać. Sławomir Wróblewski
38. Zwolennicy zdrowego rozsądku najczęściej go odchorowują. Wojciech Bartoszewski
39. Bo to zawsze jest najgłupsze, kiedy się kto przy czym uprze. Tadeusz Żeleński-Boy
40. Bo piękno na to jest, by zachwycało, do pracy - praca, by się zmartwychwstało. Norwid
41. Do pracy są zwykłe dzionki, a niedziela dla małżonki. Tadeusz Żeleński-Boy
42. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, że Polacy nie gęsi i swój język mają. M. Rej
43. A kto orze, ten wyorze, swą dobrą dolę. Maria Konopnicka
44. Choćbyś gwiazdy znał na niebie, jeszcze musisz znać... sam siebie. Maria Konopnicka
45. Kto wiele widział, kochał, cierpiał czuciem żywym, już wpół mądry. Julian Korsak
46. Życie nasze ma dwa dzieciństwa, ale nie ma dwóch wiosen. Józef Korzeniowski
47. Natura jest naga, więc ludzie postanowili przykryć ją śmieciami. Grzegorz Stańczyk
48. Wiem, szlachetniej jest ginąć, lecz pewniej uciekać. Kajetan Koźmian
49. Minęły czasy szczęśliwej prostoty, trzeba się uczyć, upłynął wiek złoty. Ignacy Krasicki
50. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Ignacy Krasicki
51. Nie nowina, że głupi mądrego przegadał. Ignacy Krasicki
52. Wiesza dlaczego dzwon głośny? Bo wewnątrz jest próżny. Ignacy Krasicki
53. Dobrze czyni, kto zawżdy z dobrymi obcuje, i najlepszego miejsce nieprawe zepsuje. Ignacy Krasicki
54. Chciałem wszystkim dogodzić, i w tym byłem osłem. Ignacy Krasicki
55. Bo mi ojciec mówił: Synu, nie chełp się z dobrego czynu! Stanisław Jachowicz
56. Wietrzyk z krzaczka liść strąca... Patrzą, nie ma zająca. Stanisław Jachowicz
57. Daruj, lecz nie daj sobie wziąć, gdyż po pierwszym wdzięczność, a po drugim wzgarda tylko następuje. Elżbieta Jaraczewska
58. Dowodem istnienia potwora są jego ofiary. Zbigniew Herbert
59. Lepsza zwada na dworze, niźli zgoda za kratą. Ignacy Krasicki
60. Kto się waha, ten urodził się do słów, nie do czynów. Zygmunt Krasiński
61. Im dzieło bliższe celu, tym ciszej pielęgnować je trzeba. Zygmunt Krasiński
62. Płytkim ludziom zawsze najmądrzejsze zdaje się to, co najłatwiejsze. Józef Kraszewski
63. Nic tak nie boli jak śmierć marzenia. Antoni Lange
64. Gdzie zmarł krzyk: pro patria mori! Tam kraj - dąb odarty z kory. Jan Lemański
65. Nie można uratować nikogo, nie mieszając się do jego spraw. Tadeusz Miciński
66. Ze słabością łamać uczmy się za młodu. Adam Mickiewicz
67. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam czego rozum nie złamie. Adam Mickiewicz
68. Im mniej mamy skłonności do męczeństwa, tym natarczywiej żądamy go od bliźnich. B. Prus
69. Samotności! Do ciebie biegnę jak do wody, z codziennych życia upałów. Adam Mickiewicz
70. Boś znad Niemna, boś Polak, obywatel świata. Adam Mickiewicz
71. Każdy z was mógłby samotny, więziony, myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony. Mickiewicz
72. W świecie każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie. B. Prus
73. Głupi, kto się bez serca i bez sił junaczy, kto języka nie zna, a książki tłumaczy. A. Naruszewicz.
74. Są epoki, w których nie gmachy się budują, ale gromadzą materiały. Jerzy Narzymski
75. Nikt tej prawdy nie ukryje, że żelazo złoto bije. Jan Ursyn Niemcewicz
76. Kto kraj swój kocha i Boga się boi, ma szablę, konia, o resztę nie stoi. Jan Ursyn Niemcewicz
77. Lepiej jest sto łez otrzeć, niż jedną wycisnąć. Aleksander Fredro
78. Tego, który działa w ciszy, głupiec nigdy nie dosłyszy. Aleksander Fredro
79. W Boga wierzą tylko ludzie, w człowieka półbogi. Adolf Nowaczyński
80. Wolni ludzie! tworzyć czas! Step Ludzkości czeka na plan nowy. Cyprian Kamil Norwid
81. Po to i ma szlachta krew, aby ją przelewała. Zagłoba
82. Teraz tacy tylko otrzymują nagrody, którzy mają grzbiet wierzbowy, łatwo się gnący. Zagłoba
83. Sklepu z rozumem nie założysz, bo go na sprzedanie nie posiadasz. Zagłoba
84. Smoła tak nie przylega do szaty, jak niesława do imienia. Zagłoba
85. Póki fantazja nie zginie, póty i Rzeczpospolita trwać będzie. Zagłoba
86. Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanki, swawola. Adam Mickiewicz
87. Ach, musimy być winni, kiedy czujem trwogę. Adam Mickiewicz
88. Szczęście daje nie mienie, lecz dobre mienia użycie. Antoni Odyniec
89. Dobrym wszędzie dobrze będzie, a złym wszędzie kwas. Antoni Odyniec
90. Naród zawsze jest narodem, gdy mu zostaje miecz, serce i sława. Ludwik Osiński
91. Tak więc żyłem wśród igraszek, szczęsny wolny, jakby ptaszek. Adam Pług
92. Litość jest to uczucie równie przykre dla ofiarowującego, jak i dla przyjmującego. B. Prus
93. Nie wina, ale kara następująca po zbrodni uczy innych, że tak spełniać nie wolno. B. Prus
94. Człowiek dopóty nie dba o groby, dopóki nie złoży w nich cząstki samego siebie. B. Prus
95. Wino robi człowieka przezroczystym. Bolesław Prus
96. Najdłużej idzie list, który ma się zamiar wysłać. Roman Gorzelski
97. Mędrzec Pański powiada: "Ten się drapie, kogo swędzi". Zagłoba
98. Przecie gdzie ojca nie ma, tam, Pismo mówi, wuja słuchać będziesz. Zagłoba
99. Sztuka wojenna także na fortelach polega. Zagłoba
100. Jeśli zapomnę, to od psa oczu pożyczę, bo swoimi nie będę śmiał na uczciwego człowieka spojrzeć. Zagłoba
101. Bo nas sam pan uczył temu: chcesz-li sam brać, daj drugiemu. Mikołaj Rej
102. Bo ci najlepszy zysk mają, co się w nich ludzie kochają. Mikołaj Rej
103. A zły to pamięta, co złe. Mikołaj Rej
104. Bowiem takie rozumy najwięcej słynęły, co baczyły czas przyszły i te co minęły. M. Rej
105. Na tym świecie wątpienie do mądrości drogą. Stefan Garczyński
106. W wielkich rzeczach nie z myśli, z serca płynie rada. Stefan Garczyński
107. Biada, stokroć biada! Kto Boga wzywa w zabronionej sprawie. Stefan Garczyński
108. Racje mogą być liczne - lecz prawda jest jedna. Konstanty Gaszyński
109. A to zwykle po miastach - potwarz i obłuda. A źródłami tych grzechów: próżniactwo i nuda. Konstanty Gaszyński
110. U łotrów to już taki narów, że twardzi. Konstanty Gaszyński.
111. Jeszczeć nie to mistrz, co robi z nowego, więtszy co dobre uczyni ze złego. Mikołaj Rej
112. Słaby to rycerz, co tego paducha nie może zwalczyć, śmierdzącego brzucha. M. Rej
113. Złoto wnet zbłaźni burmistrza i rajcę, słoto uczyni złodzieja i zdrajcę. Mikołaj Rej
114. Patrząc na świat pomni na to, iż nie zawżdy bywa lato. Mikołaj Rej
115. Człowiek zwycięży. Człowieka. Stanisław Jerzy Lec
116. Pokojem myśli i powagą cisła dzieją się wielkie czyny. Zygmunt Krasiński
117. Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien o ich sądzie zapomnieć. Zygmunt Krasiński
 118. Mędrca - mówią - zdobi wątpienie. Jan Kasprowicz
119. Głupstwo jest wielkie jak morze, wszystko w sobie pomieści. Bolesław Prus
120. Nie trzeba przywiązywać się do wyrazów, ale patrzeć na ludzi. Bolesław Prus
121. Prawdziwy przyjaciel jest zwierciadłem, w którym odbija się nasza dusza. B. Prus
122. Reumatyzm już jest, a sława i pieniądze jeszcze daleko. Władysław Reymont
123. Siłę człowieka mierzy się ilością jego nieprzyjaciół. Władysław Reymont
124. Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia. Władysław Reymont
125. A ja wam mówię, że Bóg też ma noce bezsenne. Maria Konopnicka
126. Człowiek tęskni najwięcej za tym, do czego nie jest stworzony. Tadeusz Rittner
127. Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Ignacy Krasicki
128. Nic tak nie łagodzi rany psychicznej jak zapach kolejowego dymu. Tadeusz Rittner
129. Jest tradycja i obowiązek nad prawem. Maria Rodziewiczówna
130. Człowiek nie powinien używać dwóch wyrazów: "nigdy" i "zawsze". Maria Rodziewiczówna
131. Nie wolno się gniewać. Gniew jak bumerang, wraca do tego, co go cisnął. M. Rodziewiczówna
132. Kto baśń zrozumie i wedle niej żyć będzie, ten posiadł kwiat paproci. Maria Rodziewiczówna
133. Straszliwy to błąd, gdy szybką sądzi się myślą. Karol Roztworowski
134. Od głupich sam się człek obroni, od mędrków - niech nas Pan Bóg broni. Aleksander Fredro
135. Złe zasady są niebezpieczniejsze od złych uczynków. Henryk Rzewuski
136. Narody niczym innym nie umierają, tylko pogardzaniem wierzeń i obyczajów ojczystych. H. Rzewuski
137. Rozum może fałsz oczywisty podnieść do godności prawdy. Henryk Rzewuski
138. Nędza i ucisk częstokroć bywały zwiastunami wielkich pomyślności. Henryk Rzewuski
139. Polacy nigdy nie zginą jeśli zechcą tylko zrozumieć co jest duchem narodu i jaka była myśl ich przodków. Henryk Rzewuski
140. W zaciszu domowym, a nie w urzędach zachowuje się narodowość. Henryk Rzewuski
141. Nauka nauką, a uczony niech się nie odrywa od życia. Henryk Sienkiewicz
142. Z wody sera nie wyciśniesz. Henryk Sienkiewicz
143. Co to za naród, Francuzy? Musi: takie Niemcy, tylko jeszcze gorsze. Henryk Sienkiewicz
144. Jakie społeczeństwo taka literatura. Henryk Sienkiewicz
145. Nie wylewaj, waćpan, wina! Henryk Sienkiewicz
146. Kiep odmawia, gdy nie kiep prosi. Zagłoba
147. Najgorzej to z grubiany się bratać. Zagłoba
148. Nie uciekaj w tę stronę, w którą cię gonić będą. Zagłoba
149. Nie zaglądaj waćpan do studni, bo mądrego nie zobaczysz. Zagłoba
150. Dobrze, rybeńko, ale ty nam powiadaj o Bohunie, nie o gruszkach. Zagłoba.
151. I posłuch musi mieć swoje granice, za którymi się wina rozpoczyna. Henryk Sienkiewicz
152. Bogaty może sobie na wszystko pozwolić, nawet na cnotę. Henryk Sienkiewicz
153. Każdy człowiek nosi w sobie jakąś swoją tragedię. Henryk Sienkiewicz
154. Zło jak fala odbija od brzegu i wraca. Henryk Sienkiewciz
155. O człowieku nie wolno wątpić, póki żyje. Henryk Sienkiewicz
156. Pierwszy do mądrości stopień: chcieć się dać leczyć. Łukasz Górnicki
157. To jest prawdziwa wolność a swoboda: żyć podług prawa. Łukasz Górnicki
158. Pomnijcie żaby żabki, to ważna zasada: nie zawsze bywa druhem ten, kto was nie zjada. Benedykt Hertz
159. Nieraz bywamy szlachetni i czyści, gdy grzech nie daje korzyści. Benedykt Hertz
160. Była raz wymiana zdań: czy lepszy mądry, czy też głupi drań. Benedykt Hertz
161. Źle bywa, kiedy głupi dostojnik się sroży, lecz gdy rządzi łaskawie - o, to jeszcze gorzej. Benedykt Hertz
162. Złe rządy powstają wtedy, gdy źli ludzie wysuwają się na czoło, a mądrzy unikają wpływów. Wacław Sieroszewski
163. Są ludzie podobni do ślepca, co ukradł i zjadł własną kurę. Wacław Sieroszewski
164. Społeczeństwa są takie, jakie są jednostki. Wacław Sieroszewski
165. Ten, kto milczy i znosi zbrodnie, spełnia je. Wacław Sieroszewski
166. Naród nie może być bez marzeń, bez celów dalekich, pozornie nieraz niedosięgłych. Wacław Sieroszewski
167. Świadków na to znajdę wszędzie - nie brak świadków na tym świecie. Aleksander Fredro
168. Nieprzyjaciel mądrości: górne i wysokie o sobie bez wstydu i mierności rozumienie. Piotr Skarga
169. Nieprzyjaciel mądrości: gdy kto więcej przyjaźni u ludzi niźli prawdy szuka. Piotr Skarga
170. Złe ręce, gdy jedna chora - obie zdrowe być mają! Piotr Skarga
171. Człowiek jest ziarno przed wieki poczęte z ducha - a słońce jest w każdym człowieku. Juliusz Słowacki
172. Szczęście nie przyjdzie ani jutro, ani pojutrze, ani nigdy. Jest dzisiaj. Jest w tej chwili. Trzeba je tylko odczuć. Maria Ukniewska
173. Com mógł, tom zrobił; Panu Bogu też udały się tylko konie i wiosna. Karol Brandys
174. To nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią. Witold Gombrowicz
175. Ufać sile? Każda jak lód pryśnie, gdy ją wola powszechna naciśnie. Aleksander Fredro
176. Gdzie wolność nie zna hamulca i prawa, tam dla słabego diable śliska sprawa. Aleksander Fredro
177. Już więc i świnia chce znosić kiełbasy! Wszędzie reforma. O czasy! O czasy! Aleksander Fredro
178. Równowaga - życie, moc. Przewaga - chaos, noc. Aleksander Fredro
179. Cnota sławą się płaci. Jan Kochanowski
180. Nie mieć złota - jeszcze nie szkoda; ale szkoda, co sromota. Jan Kochanowski
181. Czemu to, prałacie, nie tak sami żywiecie, jako powiadacie? Jan Kochanowski
182. Wsi spokojna, wsi wesoła... Jan Kochanowski
183. Z dobrych dobrzy się rodzą, syn ojca nie wydał, lecz ku sławie dziedzicznej i swą własną przydał. Jan Kochanowski
184. Wolność nie miłość, nago nie zwycięża. Jan Kochanowski
185. Kto komu grozi, a sił nie ma go zwyciężyć, ten podobny psu bywa, co szczeka na księżyc. Jan Kochanowski
186. Tak - wszystkim nam się zdaje, że wiemy kim jesteśmy. Mówię wam: tyle wiemy, ile wiedzą o sobie jętki jednodniowe i mikroby. Przemijamy jak i one i tyle z nas prawie co z nich zostaje. Stanisław Ignacy Witkiewicz
187. Śmierć... wspaniała forma. Tylko trochę nieżyciowa. Sławomir Mrożek
188. Czy władza nie jest także buntem? Buntem w formie porządku, buntem góry przeciwko dołom, wyższości przeciwko niższości. Sławomir Mrożek
189. Przez sztukę i tylko przez nią możemy osiągnąć doskonałość; przez sztukę i tylko przez nią możemy uniknąć niebezpieczeństw prawdziwego życia. Stanisław Ignacy Witkiewicz
190. Człowiek nie może dosiąść dwóch koni i napiąć dwóch łuków, a sługa nie może służyć dwóm panom, inaczej bowiem będzie czcił jednego, a znieważał drugiego. Edward Stachura
191. Kochamy się, bo ona tak samo mi się nie podoba jak ja jej, i nie ma nierówności. Witold Gombrowicz
192. Kochać nie zakrywając s

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt