Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Rozwiazanie testu patriotycznego

Hymn polski/Flaga/Herb/ciekawostki – test patriotyczny. Odpowiedzi

1. Kto, gdzie i kiedy (podaj rok) napisał tekst polskiego hymnu? Józef Wybicki, miejscowość Reggio (Płn Włochy), 1797 r.

2. Jaki był oryginalny tytuł pierwszej wersji hymnu? Pieśń Legionów

3. Jaka była bezpośrednia przyczyna powstania tej pieśni? Wymarsz pierwszych legionów z Reggio

4. W jakim rytmie jest napisany hymn polski? Mazur, marsz

5. Uzupełnij kropeczki w zdaniach: tekst hymnu polskiego łączy elementy profetyczne z elementami pobudki żołnierskiej.

6. Główne przesłanie Hymnu: naród istnieje mimo utraty niepodległości państwa

7. Kiedy Hymn Polski został oficjalnie uznany? 1917 r.

8. Ile zwrotek liczy obecna wersja hymnu? Cztery

9. Zacytuj cały hymn Polski.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany."

10. Ile zwrotek liczyła oryginalna wersja hymnu? Sześć

11. Zacytuj zwrotki, których nie ma w obecnej wersji hymnu.

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.

Na to wszystkich jedne głosy:
"Dosyć tej niewoli!
Mamy racławickie kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli."

12. Gdzie znajduje się muzeum polskiego hymnu narodowego? Dlaczego tam? W Bedominie, koło Kościerzyny, miejscu urodzenia Józefa Wybickiego.

13. Co to są tarabany? Jak wyglądały? Długie, podłużne bębny janczarskie, używane w dawnym wojsku (również polskim), do wydawania rozkazów.

14. O jakim morzu jest mowa w hymnie? Jaką okoliczność przypomina? Bałtyk, 14 grudnia 1658, manewr jazdy hetmana Czarnieckiego, 780 szabel (atak wpław ok. 500 metrów przez wodę) na bronioną przez Szwedów duńską wysepkę Als.

15. Jakie trzy nazwiska pojawiają się w polskim hymnie? Dąbrowski, Bonaparte, Czarniecki,

16. Jakie miasto znalazło swoje miejsce w polskim hymnie? Poznań

17. O jakim państwie oprócz Polski wspomina nasz hymn? Włochy

18. W którym roku po raz pierwszy uznano barwy narodowe Polski? 1831 r.

19. Jakiego koloru są szpony orła w herbie Polski? Złotego

20. W która stronę patrzy orzeł na polskim herbie? W swoją prawą

21. Jakim gatunkiem był najprawdopodobniej polski orzeł herbowy? Orzeł bielik

22. Jaka legenda wiąże się z powstaniem polskiego herbu? Legendarny założyciel państwa polskiego Lech podróżował w dzisiejszej w Wielkopolsce i w okolicy zauważył duże gniazdo orła z dwoma pisklętami. W pewnym momencie orzeł rozpostarł skrzydła, na tle czerwieni zachodzącego słońca. Władca postanowił się tu osiedlić i założył pierwszą stolicę Polski, Gniezno (od gniazda)

23. Za rządów jakiego króla został uznany oficjalnie herb całego państwa? Władysław Łokietek.

24. Jaki jest układ barw na polskiej fladze w układzie poziomym i pionowym? Poziomo barwa biała nad czerwoną, pionowo – barwa czerwona z lewej (od strony patrzącego)

25. Po odwróceniu flagi którego państwa nie powstaje flaga Polski?

a. Indonezji

b. Monako

c. Trynidadu i Tobago

c. Trynidadu i Tobago

26. W którym roku powstały Legiony Polskie we Włoszech? 1797 r.

27. Ile liczyły początkowo ludzi? 8 tysięcy

28. Dokończ zdanie (włoskie) widniejące na szlifach legionistów: Wszyscy ludzie wolni są braćmi

29. Czego musieli uczyć się legioniści, zgodnie z nakazem gen. Dąbrowskiego? Czytać, pisać i pogłębiać znajomość historii Polski

30. Co kładzie się cieniem na historię Legionów (łamiącą szlachetną ideę ich powstania)? Walka z ruchami wolnościowymi, m. in. we Włoszech i na Haiti

31. Ilu Polaków walczyło łącznie w Legionach? Ilu zginęło? 35 tysięcy, zginęło 20 tysięcy

32. Jak brzmi motto polskiej Jednostki Specjalnej GROM? Tobie Ojczyzno.

33. Przetłumaczysz na angielski wybraną zwrotkę/refren polskiego hymnu?

Polski hymn był znany w 17 państwach świata. Przykładowa wersja angielska:

Poland has not yet succumbed

As long as we remain

What the foe by force has seized

Sword in hand we'll gain

CHORUS

March, march Dąbrowskiego

From Italy to Poland

Under your command

We shall reach ort land

Cross the Vistula and Warta

And Poles we shall be

We've been shown by Bonaparte

Ways to vistory

As Czarniecki Poznań town regains

Fighting with the Swede

To free our fatherland from chains

We shall return by sea

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt