Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Obozy

Konto Organizatora: MBANK -EKONTO- ECCE - HOMO - XXI

Nr rachunku: 82 1140 2004 0000 3002 3510 8845

Informacje szczegółowe; zapisy: ECCE HOMO XXI,

tel./ fax: (81) 503 28 45; tel. 511 907 880; 502 234 425

 e-mail: homo21@wp.pl


Na obozach poznasz najważniejsze wątki ośmiu źródeł sukcesu i przewagi w obecnej rzeczywistości:

1. Szybsze uczenie się.

2. Entuzjazm. 

3. Wykorzystanie pełni własnego potencjału.

4. Wykorzystanie pełni oryginalności.

5. Efektywne, twórcze myślenie.

6. Siła pracy zespołowej.

7. Skuteczna komunikacja.

8. Wartościowe związki międzyludzkie.

Pokazujemy jak zdobyć tę przewagę!


Szczegóły poszczególnych programów:

1. InspiroPlayGround

2. Podstawy twórczego myślenia stopień I
 •  Warunki stymulujące optymalne wyniki kreatywnego myślenia
 •  Kreatywność. Co to takiego?
 • Co to jest i jak osiąga się Stan Kreatywnego Myślenia?
 • Jak tworzyć środowisko sprzyjające twórczej pracy mózgu?
 • Jak tworzyć, organizować i dysponować zasobami optymalizującymi kreatywne myślenie: czasem i energią (fizyczną i psychiczną)?
 • Koncentracja umysłu na zadaniu (pobudzenie Świadomości Pierwotnej) – metody i ćwiczenia.
 • Organizacja czasu: metoda 20/80 w kreatywnym myśleniu.
 • Praca nad właściwymi cechami osobowościowymi i charakterologicznymi oraz automotywacją samodyscypliną. 
3. Etapy kreatywnego myślenia – wprowadzenie i rozwinięcie:
 • Przygotowanie – sformułowanie problemu/zadania (Insight)
 • Start (właściwy stan umysłu) i zbieranie danych (Saturation)
 • Polowanie na pomysły i tworzenie zalążków pomysłu (Incubation)
 • Moment olśnienia (Eureka!)
 • Ocena i selekcja pomysłów pod katem ich realizacji (Verification)
 • Realizacja
4. Główne narzędzia kreatywnego myślenia (w myśleniu indywidualnym)
 • Mapy Myśli
 • „Superburza” mózgów
 • Metoda „układanki”
 • „Prywatna” burza mózgu
 • Metoda „20 kroków do...”
 • „Pogromca problemów I i II”
 • Wykorzystanie analogii
 • Wykorzystanie metafor 
5. Najważniejsze techniki wspomagające (omówienie skrótowe).
 • Myślenie pojęciami i obrazami
 •  myślenie niewerbalne poprzez rysunek – „wizualny język równoległy” – wprowadzenie
 • Podświadoma generacja pomysłów („błyskawica inspiracji”): wykorzystanie naturalnych „biorytmów myślenia” 
 • Metoda „solvitur ambulando
 • Myślenie kategoriami wielkości
 • Właściwe rozumienie problemu i prawo kontekstu
6. Algorytm ustalania wizji/misji życia i najważniejszych celów
7. Rysowanie wrażeń pozawzrokowych (ESP) jako metoda pobudzenia intuicji i kreatywności
8. Myślenie „życzeniowe”
9. Rozwiązywanie problemów nieistniejących
10.Szklana kula (wizualizacja przyszłości)
11. Zakładanie masek
12. Twórcze wykorzystanie snów i intuicji
13. Rola i wykorzystanie poczucia humoru
14. Skrótowa prezentacja specyficznych kierunków twórczego myślenia
 • Metoda de Bono – myślenie wynalazcze i projektujące
 • Metoda Einsteinowska – łamanie reguł
 • Metoda Leonarda da Vinci – poszukiwanie związków
 • Metoda Sokratejska – sztuka zadawania pytań
 • Metoda Very Birkendbuhl (KaWa)– alogiczne myślenie skojarzeniowo-obrazowe
 • Metoda Gerarda Nierenberga – wykorzystanie struktur, relacji i procedur w otaczającej rzeczywistości
 • Metoda Disneya – kreatywność kontrolowana – metoda scenopisów

15. Myślenie niewerbalne poprzez „rysowanie myśli” – wizualny „język równoległy” na etapie sformułowania problemu/zadania (Insight) w myśleniu prawopółkulowym
16. Przykłady, komentarze, wyjaśnienia i ćwiczenia praktyczne na bazie wybranych zadań i wyzwań.
17. Materiały pomocnicze: uczestnicy Obozu otrzymują wszelkie niezbędne materiały pomocnicze, w tym:

 • skrypt,
 • specjalne kasety/płyty CD
 • Długofalowy Plan Pracy Własnej (dla dzieci i rodziców/opiekunów).


Prowadzenie:
Marek Szurawski i zespół trenerski Akademii ECCE HOMO XXI oraz kadra towarzysząca ze stosownymi uprawnieniami i umiejętnościami, zwłaszcza w zakresie kontaktów z dziećmi i dydaktyki partnerskiej.
Wyróżniki Obozu: radość, przygoda intelektualna dla wszystkich, łączeniu programu bazowego z elementami autorozwoju, wykładowcy z misją, spasjonowani tematem, bogactwo przeżyć i pozytywnych emocji, zastrzyk energii na cały rok...

Stawiamy duże wyzwania i pokazujemy, jak im sprostać!

Tato, Mamo! Mam pomysł!

Podstawy twórczego myślenia dla dzieci
stopień I
Podstawy programu
Hej, Kolego/Koleżanko! Już jesteś kreatywny!
Myśl porządnie! Dyscyplina, konstruktywność i skuteczność.
Główne ćwiczenia pobudzające wyobraźnię i siłę skojarzeń. Sztuka rysunku.
Twoje najważniejsze narzędzie: fantazja!
Wybrane metody i techniki (w myśleniu indywidualnym).
Zakładamy myślące kapelusze!
Można myśleć pionowo albo poziomo. Okazuje się, że myślenie „w bok” przynosi wiele korzyści.
Rozważamy wszystkie czynniki i możliwości.
Sprawdzamy inne punkty widzenia.
Badamy skutki i następstwa.
Sprawdzamy wady i zalety pomysłów, i to, co w nich interesujące.
Zostań „myślowym prowokatorem”!
Zdaj się na przypadek! Wiesz jaka to zabawa?!
Kreatywność w praktyce
I ty możesz być wynalazcą – twoje pierwsze poczynania!
Make good better! Udoskonalamy to co dobre.
Materiały pomocnicze: uczestnicy Obozu otrzymują wszelkie niezbędne materiały pomocnicze, w tym skrypt, specjalne kasety/płyty CD i Długofalowy Plan Pracy Własnej (dla dzieci i rodziców/opiekunów).

Prowadzenie: Marek Szurawski i zespół trenerski Akademii ECCE HOMO XXI oraz kadra towarzysząca ze stosownymi uprawnieniami i umiejętnościami, zwłaszcza w zakresie kontaktów z dziećmi i dydaktyki partnerskiej.
Wyróżniki Obozu: radość, przygoda intelektualna dla wszystkich, łączeniu programu bazowego z elementami autorozwoju, wykładowcy z misją, spasjonowani tematem, bogactwo przeżyć i pozytywnych emocji, zastrzyk energii na cały rok... Stawiamy duże wyzwania i pokazujemy, jak im sprostać.

Nowoczesne techniki uczenia się
stopień I
Nie ważne, kim jesteś i skąd przychodzisz. Ważne, dokąd zmierzasz i kim możesz się stać!
Uwaga: trening pamięci prowadzony nowatorską metodą „HiMemory”, w oparciu o materiały video i audio, pracę własną, urozmaicone ćwiczenia i konsultacje bieżące.
Główne elementy programu
(w wymiarze i objętości modyfikowanych odpowiednio dla młodzieży i dorosłych):
W zakresie treningu pamięci:
poznanie nowoczesnych technik uczenia się i wykorzystywanie ich w praktyce szkolnej i zawodowej,
pobudzenie synergii obupółkulowej,
ćwiczenia koncentracji i uwagi, zasady Accelarated Learning,
rozpoznanie własnych strategii uczenia się,
notowanie przy pomocy map myśli (Mind Mapping) i zasady szybkiego czytania,
uczenie się w stanie relaksu,
(dla chętnych) zadania przygotowujące do udziału w Memoriadach Szkolnych i Mistrzostwach Polski w Zapamiętywaniu.
Główny wątek programowy może być uzupełniony o podprogram „Perfect Student”, adresowany do studentów i uczniów szkół ponadlicealnych.
PO POWROCIE BŁYSZCZYSZ, A PRZEDE WSZYSTKIM WIESZ, JAK UCZYNIĆ ZE SWEGO ŻYCIA DZIEŁO SZTUKI... Patrz również szczegóły innych programów niżej.
W zakresie treningu wyobraźni: ćwiczenia siły skojarzeń, poprawa synergii lewej i prawej półkuli mózgu (powrót do równowagi intelektualnej), podstawy rysunku artystycznego, twórcza wizualizacja, pobudzanie intuicji; ODKRYWASZ NOWE PRZESTRZENIE WŁASNEGO UMYSŁU...
W zakresie rozwoju osobowości, kształcenia umysłu i poznania siebie (w kontekście stylu i sposobu uczenia się):
1. opis i ćwiczenia automotywacji, wynikających z ustalenia własnych ról, systemu wartości i celów życiowych,
2. metody podejmowania lepszych decyzji,
3. budowa wewnętrznego optymizmu, praca z podświadomością i pobudzanie intuicji,
4. określenie własnego biorytmu,
5. rozpoznawanie rodzajów własnej inteligencji i sposoby ich pobudzania, określanie własnego „superzłącza”, profilu własnej osobowości, typu charakteru i stylu myślenia,
6. pobudzanie ducha przedsiębiorczości, zasady skutecznego działania i zarządzanie czasem.
SZUKAJĄC WYŻSZYCH ASPIRACJI TWORZYSZ SIEBIE NA NOWO; TWOJĄ ARENĄ STAJE SIĘ CAŁA PLANETA I JESZCZE DALEJ!...
W zakresie wypoczynku, treningu ciała i kształtowania sylwetki (program maksymalny, wspólny dla wszystkich obozów i stopni):
Bierny i czynny wypoczynek fizyczny i zajęcia relaksujące, odpowiednio dla młodych i dorosłych uczestników.
ćwiczenia ze skakanką,
nauka żonglowania,
ćwiczenia qigong,
trening siłowy i zręcznościowy (bez przyrządów),
podstawy tańca nowoczesnego i treningu aikido (jako ćwiczenie koordynacji ciała i umysłu),
nauka wchodzenia w stan czujnej relaksacji przy pomocy urządzeń Master Relax i maty magnetycznej RMS-2000,
możliwość korzystania z masażu leczniczego,
odpowiednio do pory roku również tenis stołowy, badminton, ringo, siatkówka, koszykówka i piłka nożna; łyżwy i narty biegowe,
codzienne, bardzo lubiane „mesy wieczorne” i 2 3 godziny czasu wolnego każdego dnia. WIESZ, JAK OSIĄGAĆ STAN OPTYMALNY (OLS), A ROZWÓJ UMYSŁU ŁĄCZYSZ Z BUDOWĄ SYLWETKI I ĆWICZENIEM CIAŁA...
Nowoczesne techniki pamięciowe
w samodzielnym uczeniu się języków obcych
Człowiek, który zna dwa języki,
jest wart dwóch ludzi.
Napoleon
Założenia i główne elementy programu
Co sam stworzysz, nie zapomnisz!
Autor programu, Marek Szurawski, proponuje dziesięciodniowe seminarium poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych technik uczenia się i zapamiętywania w samodzielnym i rewelacyjnie szybkim uczeniu się języka obcego. Mimo, że hasło 1000 słów w 1000 minut brzmi bardzo reklamowo, tempo takiego uczenia się jest nie tylko realne, ale leży całkowicie w możliwościach każdego tzw. przeciętnego umysłu... Kluczem jest wykorzystanie w procesie uczenia się wszystkich możliwości mózgu, a zwłaszcza potencjału prawej półkuli, zarządzającej m.in. światem naszej wyobraźni, fantazji i poczuciem humoru, uruchamianych w stanie pełnego rozluźnienia ciała i umysłu. Program obejmuje cześć teoretyczną i praktyczną (w tym ćwiczenia, pracę własną, konsultacje i sprawdziany).
W tej metodzie trzeba zdobywać się na wysiłek twórczej nauki,
związany przede wszystkim z samodzielną pracą wyobraźni i otwartość na zmiany.
Bowiem jeśli chcesz uczyć się języka szybciej i skuteczniej, musisz UCZYĆ SIĘ INACZEJ niż dotąd.
Program
1. Test kompetencji (gdzie jesteś w tej chwili). Podstawy treningu pamięci (główne metody pamięciowe), etapy i mechanizmy zapamiętywania, zasady Accelarated Learning w praktyce7 warunków zwiększenia skuteczności uczenia się, (z rozpoznaniem indywidualnych strategii uczenia się), rozpoznanie własnego systemu motywacji, sposoby ustalania misji i celów życiowych, na czym polega nauka w zabawie z umysłem i wyobraźnią, metody szczególne w nauce języków obcych - Technika Słów Zastępczych, zakładki alfabetyczne; sprawdź, jak rysujesz (przyszłe skojarzenia), zasady transkrypcji fonetycznej, najważniejsze informacje o języku i in.
2. Ćwiczenia na pobudzenie prawej półkuli mózgu oraz poprawę synergii L/P.
3. Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i siłę skojarzeń.
4. Co to jest stan „czujnej relaksacji” i jak go osiągnąć.
5. Sztuka utrzymywania koncentracji.
6. Jak powstają nawyki (właściwego uczenia się).
7. Samodzielne uczenie się min. 500 słów w obcym języku, w tempie 1 słowo/minutę, z powtórką i sprawdzianem każdego dnia i pod koniec Obozu (językiem roboczym jest angielski). W połączeniu z podstawami gramatyki, składni i opanowywaniem najważniejszych związków frazeologicznych, przyimkami, przedrostkami i przyrostkami (zasady słowotwórstwa).
8. Powtórki i utrwalanie znajomości języka, głownie poprzez konwersatorium.
Zależnie od postępów i możliwości czasowych wprowadzenie do takich wątków, jak:
A. Angielski w codzienności. Jak się znaleźć lub nie zgubić. Sytuacje w podróży, restauracji, na zakupach, w chorobie, rozrywki, turystyka,
etc.
B. Co Cię interesuje, czym mógłbyś zaciekawić i czego mógłbyś nauczyć innych (założenie: to, co osobiste jest też dla ludzi najbardziej ogólne). Chodzi głownie o Twoje pasje. Budowa i utrwalanie matryc pamięciowych i szablonów językowych.
C. Tematy „dyżurne”, w których zawsze będziesz czuł się dobrze, odkrywając przy okazji prawdę, że nie chodzi tylko o to, aby wiedzieć, o czym mówisz, ale i co masz na dany temat do powiedzenia. Na przykład: bieżąca polityka i wydarzenia, świat, zagrożenia, życie, ekologia – język Natury – ptaki, woda, wiatr… Co widzisz/masz za oknem, Twój świat (ale i innych) – hobby, dom, rodzina, praca, podróże…
Zdrowy snobizm: jak imponować walorami swojego umysłu. Demonstracja możliwości pamięci wyćwiczonej i zasad nowoczesnego, twórczego myślenia.
Moja Polska – najpiękniejsze miejsca, kultura, zabytki – ziemia, historia, dusza ludzka. Obecna sytuacja. Tu również wątek: jak interesująco pisać z podróży.
Wybór tematów podporządkujemy trzem charakterystykom rozmówców:
– ludzie przeciętni mówią o innych ludziach,
– ludzie ponadprzeciętni mówią o wydarzeniach,
– ludzie nieprzeciętni mówią o wyzwaniach i problemach do rozwiązania.
D. Czytanie i tłumaczenie. Prasa angielska, książki w oryginale, i in.
Rozmaite przekłady z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski.
Materiały szkoleniowe
Mini-skrypt z Mapami Myśli, materiały na CD i kasetach analogowych, Długofalowy Plan Pracy Własnej po Obozie.
Praca przed Obozem
Po wpłacie zaliczki przesyłamy materiały wstępne, umożliwiające – na bazie samodzielnych zadań i ćwiczeń  – lepsze przygotowanie się do zajęć na przyjeździe.
Praca po Obozie
Każdy uczestnik otrzymuje po obozie specjalny Długofalowy Plan Pracy Własnej (DPPW), pozwalający na samodzielne pogłębianie wszechstronnej znajomości języka, z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych. Tu: konsultacje językowe z pełni dyspozycyjnym trenerem.
Uwaga: dobór tytułowych 1000 słów nie jest przypadkowy. Chodzi o ten tysiąc słów, który pozwala zrozumieć 80% rozmowy w obcym języku na poziome codzienności...
Udział w programie przynosi także wiele sprawdzonych korzyści dodatkowych: oprócz pobudzenia prawej półkuli mózgu i dostępu do jej nowych obszarów, po powrocie doświadczysz większej kreatywności na co dzień, zwiększysz optymizm życiowy, samoocenę i zaufanie we własne siły, ale przede wszystkim poznasz metodę, dzięki której
szybko i samodzielnie będziesz w stanie nauczyć się dowolnego języka w przyszłości.


W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt