Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Trening pamięci i warsztaty rozwoju osobistego dla seniorów


Ja się nie starzeję, ja się rozwijam!


Prowadzenie: Marek Szurawski i wykwalifikowana kadra Akademii ECCE HOMO XXI

Adresat: osoby w wieku powyżej 50 lat, doceniające wagę rozwoju, aktywności i jakości życia w wieku emerytalnym.

Cele: poznać i wykorzystać w praktyce zasady pobudzenia pełni potencjału i odkrywania nowych możliwości swojego mózgu, wprowadzić korzystne zmiany w swoim życiu, ustalić nowe cele na nowy czas i przygotować się do możliwie długiej aktywności zawodowej i satysfakcjonującej, radosnej pełni życia.

Program

1. Wprowadzenie.

2. Anatomia pamięci. Główne mechanizmy, prawa i zasady funkcjonowania ludzkiej pamięci.

3. Zmiana przekonań i paradygmatów na temat poprawy pamięci jako fundament treningu.

4. Co tak naprawdę się dzieje, kiedy przybywa nam lat?

5. Relaks a skuteczność uczenia się. Jak zwiększyć receptywność umysłu.

6. Jak radzić sobie z depresją?

7. Koncentracja, skupienie i uwaga. Sztuka kodowania informacji.

8. Pamięć werbalna i wizualna. Synergia obu półkulowa.

9. Techniki pamięciowe, mapy myśli, uczenie się intuicyjne.

10. Znaczenie i zasady skutecznych powtórek.

11. Prawo elaboracji sensorycznej w treningu pamięci.

12. Przypominanie sobie.

13. Prawo twórczych skojarzeń.

14. Tworzenie środowiska sprzyjającego twórczej pracy mózgu.

15. Organizacja i dbałość o zasoby.

a. energia fizyczna i psychiczna; koło zdrowia, koło życia.

b. dieta sprzyjająca twórczej pracy mózgu.

c. dieta mentalna

d. ruch; zdrowie i kondycja w starszym wieku.

e. czas; koło czasu

16. Sytuacje dnia codziennego, wymagające sprawnego działania pamięci.

17. Farmakologia pamięci.

18. Dysfunkcje pamięci i co z nimi robić.

19. Droga ku pełni życia.

20. Mądrość życiowa. Co jeszcze możesz dać światu?

Forma:

Warsztaty wyjazdowe. 6-dniowe warsztaty wyjazdowe w ośrodkach pałacowych Lubelszczyzny, o dużych walorach krajoznawczych i wypoczynkowych (bliski kontakt z naturą), z inspirującym otoczeniem i wygodną bazą bytową. Przygotowanie wstępne uczestników poprzez Internet. Długofalowy Plan Pracy Własnej (28 dni, zestaw dodatkowych zadań, ćwiczeń i wyzwań pamięciowych) po warsztatach, pogłębiających i doskonalących zdobytą wiedzę i umiejętności, z możliwością konsultacji internetowej.

Seminarium stacjonarne. Cykl trzech weekendowych seminariów o charakterze warsztatowym (sobota-niedziela 2 x 4 godziny), łącznie 24 godziny. Zajęcia w Ośrodku Innowacji Edukacyjnych w Lublinie, w grupach 10-osobowych. Przygotowanie wstępne uczestników poprzez Internet. Długofalowy Plan Pracy Własnej (28 dni, zestaw dodatkowych zadań, ćwiczeń i wyzwań pamięciowych) po seminarium, pogłębiającym i doskonalącym zdobytą wiedzę i umiejętności, z możliwością konsultacji internetowej.

Terminy

Efekty: pobudzenie potencjału intelektualnego, poznanie zasad poprawy pamięci i kondycji psychofizycznej, większy optymizm, zmiana nastawienia do swoich możliwości i wyznaczenie nowych celów życiowych, pozwalające na sprawne funkcjonowanie na co dzień. Gotowość do podjęcia aktywności zawodowej.

Materiały szkoleniowe: uczestnicy warsztatów i seminariów otrzymują skrypt, książkę Marka Szurawskiego „Pamięć i intelekt” i materiały do ćwiczeń na płycie CD. Każdy uczestnik otrzymuje na zakończenie pobytu dyplom uczestnictwa.

Wyróżniki oferty: w programie wyjazdowym elementy warsztatów choreo - terapeutycznych, artystycznych, rozwoju osobistego, przyrodoznawstwa (Jak obserwować i rozumieć język Natury) i łagodnych zajęć ruchowych (m.in. nauka żonglowania, ćwiczenia tybetańskie i qi-gong). Zajęcia (w programie wyjazdowym i stacjonarnym) prowadzone według najlepszych zasad metody Accelarated Leanring i metody SIWA. Przewidywane spotkanie z ciekawym człowiekiem.

Zgłoszenia: pisz pod marek@eccehomo21.pl z podaniem imienia i nazwiska, adresu mejlowego i telefonu kontaktowego. Otrzymasz pełną informację zwrotną z wszystkimi szczegółami. Pamiętaj: ja się nie starzeję, ja się rozwijam! ŻYJ!!

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt