Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Nowoczesne techniki pamięciowe w samodzielnym uczeniu się języków obcychCzłowiek, który zna dwa języki,

jest wart dwóch ludzi..

Napoleon.


Założenia i główne elementy programu


Co sam stworzysz, nie zapomnisz!

Autor programu, Marek Szurawski, proponuje 10 - dniowe seminarium poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych technik uczenia się i zapamiętywania w samodzielnym i rewelacyjnie szybkim uczeniu się języka obcego. Mimo, że hasło 1000 słów w 1000 minut brzmi bardzo reklamowo, tempo takiego uczenia się jest nie tylko realne, ale leży całkowicie w możliwościach każdego tzw. przeciętnego umysłu.. Kluczem jest wykorzystanie w procesie uczenia się wszystkich możliwości mózgu, a zwłaszcza potencjału prawej półkuli, zarządzającej m.in. światem naszej wyobraźni, fantazji i poczuciem humoru, uruchamianych w stanie pełnego rozluźnienia ciała i umysłu. Program obejmuje część teoretyczną i praktyczną (w tym ćwiczenia, pracę własną, konsultacje i sprawdziany).


W tej metodzie trzeba zdobywać się na wysiłek twórczej nauki,

związany przede wszystkim z samodzielną pracą wyobraźni i otwartość na zmiany.

Bowiem jeśli chcesz uczyć się języka szybciej i skuteczniej, musisz

UCZYĆ SIĘ INACZEJ niż dotąd.

Ale nie martw się: wiele wymagamy – to prawda, ale też bardzo pomagamy!


Program


  1. Test kompetencji (gdzie jesteś w tej chwili). Podstawy treningu pamięci (główne metody pamięciowe), etapy i mechanizmy zapamiętywania, zasady Accelarated Learning w praktyce, 7 warunków zwiększenia skuteczności uczenia się, (z rozpoznaniem indywidualnych strategii uczenia się), rozpoznanie własnego systemu motywacji, sposoby ustalania misji i celów życiowych, na czym polega nauka w zabawie z umysłem i wyobraźnią, metody szczególne w nauce języków obcych - Technika Słów Zastępczych, zakładki alfabetyczne; sprawdź, jak rysujesz (przyszłe skojarzenia), zasady transkrypcji fonetycznej, najważniejsze informacje o języku i in.

  2. Ćwiczenia na pobudzenie prawej półkuli mózgu oraz poprawę synergii L/P.

  3. Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i siłę skojarzeń.

  4. Co to jest stan „czujnej relaksacji” i jak go osiągnąć;

  5. Sztuka utrzymywania koncentracji.

  6. Jak powstają nawyki (właściwego uczenia się).

  7. Samodzielne uczenie się min. 500 słów w obcym języku, w tempie 1 słowo/minutę, z powtórką.

i sprawdzianem każdego dnia i pod koniec Obozu (językiem roboczym jest angielski). W połączeniu z podstawami gramatyki, składni i opanowywaniem najważniejszych związków frazeologicznych, przyimkami, przedrostkami i przyrostkami (zasady słowotwórstwa).

8. Powtórki i utrwalanie znajomości języka, głównie poprzez konwersatorium.
Zależnie od postępów i możliwości czasowych wprowadzenie do takich wątków, jak

A. Angielski w codzienności. Jak się znaleźć lub nie zgubić. Sytuacje w
podróży, restauracji, na zakupach, w chorobie, rozrywki, turystyka,
etc.

B. Co Cię interesuje, czym mógłbyś zaciekawić i czego mógłbyś nauczyć
innych (założenie: to, co osobiste jest też dla ludzi najbardziej ogólne).
Chodzi głównie o Twoje pasje. Budowa i utrwalanie matryc
pamięciowych i szablonów językowych.

C. Tematy „dyżurne”, w których zawsze będziesz czuł się dobrze,
odkrywając przy okazji prawdę, że nie chodzi tylko o to, aby wiedzieć, o
czym mówisz, ale i co masz na dany temat do powiedzenia. Na przykład:

Bieżąca polityka i wydarzenia.

Świat

Życie

Ekologia - język Natury - ptaki, woda, wiatr… Co widzisz/masz za oknem.

Twój świat (ale i innych) – hobby, dom, rodzina, praca, podróże…

Zagrożenia

Zdrowy snobizm: jak imponować walorami swojego umysłu. Demonstracja możliwości pamięci wyćwiczonej i zasad nowoczesnego, twórczego myślenia.

Moja Polska – najpiękniejsze miejsca, kultura, zabytki: ziemia, historia, dusza ludzka. Obecna sytuacja. Tu również wątek: jak interesująco pisać z podróży.

Wybór tematów podporządkujemy trzem charakterystykom rozmówców:

- ludzie przeciętni mówią o innych ludziach

- ludzie ponad przeciętni mówią o wydarzeniach

- ludzie nieprzeciętni mówią o wyzwaniach i problemach do rozwiązania.

D. Czytanie i tłumaczenie. Prasa angielska, książki w oryginale, i in.
Rozmaite przekłady z polskiego na angielski i z angielskiego na polski.

Materiały szkoleniowe:

Mini-skrypt z Mapami Myśli, materiały na CD i kasetach analogowych, Długofalowy Plan Pracy Własnej po Obozie.


Praca przed Obozem

Po wpłacie zaliczki przesyłamy materiały wstępne, umożliwiające - na bazie samodzielnych zadań i ćwiczeń - lepsze przygotowanie się do zajęć na przyjeździe.


Praca po Obozie

Każdy uczestnik otrzymuje po obozie specjalny Długofalowy Plan Pracy Własnej (DPPW), pozwalający na samodzielne pogłębianie wszechstronnej znajomości języka, z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych. Tu: konsultacje językowe z pełni dyspozycyjnym trenerem.


Uwaga: dobór tytułowych 1000 słów nie jest przypadkowy. Chodzi o ten tysiąc słów, który pozwala zrozumieć 80% rozmowy w obcym języku na poziome codzienności...


Udział w programie przynosi także wiele sprawdzonych korzyści dodatkowych: oprócz pobudzenia prawej półkuli mózgu i dostępu do jej nowych obszarów, po powrocie doświadczysz większej kreatywności na co dzień, zwiększysz optymizm życiowy, samoocenę i zaufanie we własne siły, ale przede wszystkim poznasz metodę, dzięki której

szybko i samodzielnie będziesz w stanie uczyć się dowolnego języka w przyszłości.

Dzisiaj wiemy. Języka obcego możesz uczyć się nie tylko szybciej i skuteczniej, ale przede wszystkim przyjemniej,

w radosnej zabawie z umysłem i wyobraźnią i w stanie rozluźnienia i wypoczynku. Jedyna rada, żeby się o tym przekonać- SPRÓBUJ!...W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt