Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Szkolenia dla trenerów marynistyki

Zostań instruktorem-marynistą.

Marek Szurawski zaprasza. Autorzy audycji „Muzyka mórz i oceanów” ogłaszają nabór na instruktorów-marynistów, chętnych do prowadzenia latem przyszłego roku Warsztatów Marynistycznych , dla dzieci i młodzieży, głównie na terenie Lubelszczyzny. Celem akcji jest stworzenie kadry spasjonowanych tematem ludzi,zdolnych do fachowego poprowadzenia 10-14-dniowych obozów–spotkań z marynistyką i szeroko rozumianą „kulturą wody”, jako propozycji wakacyjnej dla dzieci i młodzieży (w przyszłości również „zielonych i błękitnych szkół” z tematyką marynistyczna). Program przygotowań obejmuje udział w kursie internetowym, uzupełniony o sprawdzian wiedzy merytorycznej i spotkanie metodyczne (wiosna 2014 ). Potwierdzeniem stosownej wiedzy i umiejętności jest wręczenie certyfikatu instruktora-marynisty, wydanego przez Akademię Marynistyczną Marka Szurawskiego. Pierwsze obozy (również półkolonie) nad Zalewem Zemborzyckim latem 2014 (od początku wakacji).

Kontakt e-mail:

marek@eccehomo21.pl

biuro@eccehomo21.pl

Zdobądź nowe uprawnienia. Zarób na nowej pasji. Włącz się w wychowanie morskie. Zostań instruktorem-marynistą. Autorzy programu: Marek Szurawski i Elżbieta Szurawska.

Cel szkolenia: przygotowanie kadry spasjonowanych tematem ludzi, zdolnych do fachowego poprowadzenia 10-14 –dniowych obozów – spotkań z marynistyką i szeroko rozumianą „kulturą wody” p/n „Na Błękitnej Planecie”, jako propozycji wakacyjnej dla dzieci i młodzieży (w przyszłości również „zielonych i błękitnych szkół szkół” i podobnych, z wiodącą tematyką wody) z możliwością stałej współpracy na przyszłość w przedmiotowym obszarze. Kurs został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia na polu Warsztatów Marynistycznych, współprowadzonych przez twórców programu w latach 1981-1994 w Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni oraz Warsztatów Marynistycznych dla nauczycieli, a następnie dla dzieci w latach 1994-1996 w Górkach Zachodnich, w oparciu o autorskie programy. Adresat: dorośli miłośnicy morza i kultury morskiej, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych i kulturalnych, żeglarze o talentach dydaktycznych. Pożądane ogólne obycie z wodą.

Forma: szkolenie trzyczęściowe.

cz.1 - udział w kursie internetowym (ok. 2 miesiące), pozwalającym zdobyć stosowną wiedzę merytoryczną,

cz.2 - 1-2 dniowe szkolenie metodyczne, pozwalające zdobyć wiedzę o najskuteczniejszych sposobach przekazywania przedmiotowej wiedzy,

cz.3 - egzamin końcowy, połączony z wręczeniem certyfikatu. Szkolenie można zacząć w dowolnej chwili, jednak nie później niż 15 maja 2014.

Część merytoryczna kursu obejmuje wiedzę z dwóch podstawowych książek i materiałów, przesłanych w materiałach szkoleniowych (patrz niżej),

obejmujących takie dziedziny, jak:

- najciekawsze wątki z historii żeglugi, ze szczególnym uwzględnieniem czasu kliprów i windjammerów - czas „ludzi z żelaza na drewnianych statkach”.

- dawne obyczaje, tradycje i ceremonie z pokładów wielkich żaglowców – doświadczamy pozytywnych emocji związanych z przypominaniem dawnego rytuału i historii minionego życia.

- sekrety żeglarskiej makramy z opowieściami o linach węzłach i splotach – ćwiczymy inteligencję manualno-przestrzenną, nabywając biegłości w jednej z najstarszych i nieprzerwanie praktycznych umiejętności człowieka.

- marynarskie tańce, gry i zabawy ruchowe - słynny matelot, polskie i europejskie tańce rybackie; radość ruchu i solidna porcja gimnastyki dla ciała i umysłu.

- szanty i nauka gry na instrumentach dawnego pokładu (kości, okaryna, flażolet i in.) – kształcimy inteligencję muzyczną i doświadczamy satysfakcji z tworzenia prawdziwej muzyki na bardzo prostych instrumentach.

- zapomniany język Przyrody - co mówią woda, fale, wiatr, gwiazdy i chmury – świadomy kontakt z matką Naturą wzbogaca nasze świadome istnienie i budzi wartościowe pasje i zainteresowania.

- ludzie i woda na Błękitnej Planecie - ekologia mórz, rzek i jezior – nasz czynny wkład w ochronę najcenniejszych zasobów Planety Ziemia i naszej Siostry Wody....

- perły poezji i literatury morskiej – morze jest po to, aby przypominało nam prawdy życia, o których zapomnieliśmy na lądzie...

- wielcy żeglarze i odkrywcy, sławne statki, rejsy i wyprawy – krzepiące, optymistyczne przykłady i wzorce niezwykłych wyczynów z przeszłości, wzmacniające wiarę we własne siły i własne możliwości.

- plastyczne ujęcie wody i motywów morskich - odkrywamy własne, nieznane możliwości artystyczne, stymulowane pejzażem wody....

Wiedzę z poszczególnych wątków uczestnicy kursu zaliczają w postaci testów cząstkowych, odsyłanych trenerowi prowadzącemu. Zaliczenie tych testów jest warunkiem przystąpienia do sprawdzianu końcowego. Materiały szkoleniowe: uczestnicy kursu otrzymują dwie książki Marka Szurawskiego „Razem bracia do lin” część I (w wersji elektronicznej) i „Szanty i Szantymeni”, wybrane audycje Marka Szurawskiego „Razem bracia do lin” na płycie kompaktowej, wybrane artykuły i opracowania z przedmiotowej wiedzy oraz uwagi i komentarze o sposobie prowadzenia i zaliczenia kursu.

Koszty:

1. Uczestnictwo w kursie: 920zł.

Potwierdzenie zaliczki uzupełnimy przesłaniem materiałów szkoleniowych. Pozostałą kwotę można wpłacić w dwóch miesięcznych ratach, nie później jednak niż w dniu egzaminu końcowego.

2. Koszt certyfikatu: 25zł

3. Przyjazd na szkolenie metodyczne i egzamin końcowy: po kosztach własnych (zależnie od miejsca i czasu trwania). Prawdopodobny termin i miejsce: początek czerwca, okolice Zalewu Zemborzyckiego pod Lublinem (do potwierdzenia).

Współpraca:

Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu certyfikatu proponujemy podpisanie bezpłatnej umowy licencyjnej, umożliwiającej dalszą współpracę za wynagrodzeniem na letnich i zimowych obozach marynistycznych dla dzieci i młodzieży (na terenie całej Polski), prowadzenie tematycznych „zielonych szkół”, rejsów marynistycznych, spotkań marynistycznych w szkołach i przedszkolach, i in.

Dodatkowe informacje:

biuro@eccehomo21.pl tel. 500 368 411

Marek Szurawski memar15@wp.pl ;


Inne:

doświadczenie żeglarskie pożądane, ale niekonieczne. Przed rozpoczęciem współpracy uczestnicy kursu powinni uzyskać uprawnienia opiekuna dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku wakacyjnego.


W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt