Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Techniki komunikacji i zarządzanie stresem

Biznes-Przedsiębiorczość-Zarządzanie-Rozwój

Program szkoleniowy dla szkół, firm, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych

doceniających światowe trendy w nowoczesnym rozwoju kadrWe współczesnym, lawinowo zmieniającym się i konkurencyjnym świecie

główne źródła przewagi

to szybsze uczenie się, wykorzystanie pełni własnego potencjału

i oryginalności, sprawne, twórcze myślenie, entuzjazm, siła pracy zespołu, skuteczna komunikacja, przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

jakość osobistego życia i wartościowe związki międzyludzkie.
Autor programu: Marek Szurawski


Program:

Dzień I

Techniki komunikacji

Techniki komunikacji

1. Potrzeba skutecznej komunikacji w dzisiejszym świecie. Komunikacja jako ważki element inteligencji interpersonalnej
2. Elementy komunikacji
3. Jak myśli człowiek.
a. Kanały sensoryczne i Indywidualne Wzorce Myślenia (IWM)
b. Metajęzyk i modele myślowe.
c. Ukryte komunikaty.
4. Jak słuchać ludzi. Najpierw zrozum, potem bądź zrozumiany.
5. Zasada wygrana-wygrana i synergia komunikacji.
6. Bariery w komunikacji
7. Misja/wizja życia i świat wartości. Rola entuzjazmu i charyzmy w budowaniu jakości komunikacji
8. Kod mowy
9. Komunikacja niewerbalna:, kod głosu, kod ciała, kod twarzy, mowa stroju
10.Techniki wspomagające: strumień obrazów, NLP w komunikacji, Metoda Wolna od Niepowodzeń (MWN), doskonalenie innych interpersonalnych technik
11. Praktyka:
1. komunikacja w sztuce sprzedaży,
2. podstawy udanej prezentacji i autoprezentacji,
3. jak poprowadzić zebranie
4. jak docierać do szeregowych pracowników i zmieniać ich zachowanie
5. zarządzanie konfliktem
6. jak zadawać szybko trafne pytania,
7. Dekalog mówcy biznesowego
8. podstawy Customer Relationship Managemet (CRM)

Dzień II

Zarządzanie stresem


Współczesne rozumienie stresu

1. Natura i źródła stresu
2. Rodzaje stresu.
3. Przyczyny stresu w miejscu pracy.
4. Sześć dróg do trwałego spokoju
5. Jak zwiększać samoocenę i wiarę w swoje możliwości (procedura WSO)
6. Ruch i ćwiczenia fizyczne. Wybrane programy (m.in. nauka żonglowania, zabawa ze skakanką/kijkiem (podstawy treningu aikido), taniec, ćwiczenia qi-gong i ćwiczenia „tybetańskie” (w zależności od pogody również na zewnątrz Ośrodka)
7. Zasoby energii fizycznej i psychicznej.” Ładowanie akumulatorów”.
8. Dieta mentalna i koło zdrowia
9. Stres a wykorzystanie czasu
10. Trening autogenny i inne techniki uspokajania umysłu.
11. Stres, relaksacja i typy osobowości
12. Podstawy kształtowania osobowości samouzdrawiającej
13. Nowe sposoby relaksacji
14. Zarządzanie stresem a gry strategiczne. Praktyka zastosowań. Program wykorzystujący m.in. miejsce szkolenia.
15. Optymalny Stan Gotowości Psychofizycznej (OSGPf) - podsumowanieCele: (a) dać podstawy wiedzy o nowoczesnych metodach komunikacji i radzenia sobie ze stresem, (b) na licznych przykładach pokazać istotę obu tematów i (c) poprzez specjalny program ćwiczeń opanować konkretne umiejętności, przydatne w życiu osobistym i w praktyce zawodowej (współpraca w grupie, zmniejszanie napięć, optymalna energia psychofizyczna).


Efekty: stosując w praktyce nabyte umiejętności uczestnicy szkolenia poprawią jakość komunikacji zarówno z klientem, jak i personelem firmy różnego stopnia. Zwiększą silę pracy zespołu oraz stopień wywierania wpływu, Pierwsze efekty po 3 - 4 tygodniach samodzielnych ćwiczeń utrwalających (przy założeniu konsekwencji, wytrwałości i utrzymania właściwego poziomu entuzjazmu i zainteresowania).

Korzyści dla firmy: pracownik charyzmatyczny, z doskonale rozwiniętą inteligencją interpersonalną, tryskający energią, emanujący wewnętrznym optymizmem, rozluźniony i wierzący w swoje siły i możliwości, nawiązuje i utrzymuje doskonałe relacje z otoczeniem zewnętrznym i wewnątrz firmy, buduje jej przewagę poprzez lepszą komunikację z rynkiem, budzi zaufanie klienta i tworzy obraz firmy, zatrudniającej utalentowanych i sprawnych intelektualnie ludzi.


Forma: szkolenie 2-dniowe o charakterze seminaryjno-warsztatowym, interaktywne (ok. 16 godzin dydaktycznych), dla maks. 20 osób, poprzedzone programem przygotowawczym na przedseminaryjnej platformie dla uczestników i zakończone samodzielną realizacją Długofalowego Planu Pracy Własnej (28 dni), z możliwością dodatkowej konsultacji internetowej z trenerem.


Prowadzenie: Marek Szurawski


Wyróżniki szkolenia: Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning oraz InsighjtsTM, akcentujących przede wszystkim rolę ćwiczeń i praktyki (własnego doświadczenia) w czasie szkolenia..


Koszt: do ustalenia


Materiały seminaryjne: uczestnicy otrzymują skrypt, komplet flamastrów, komplet piłeczek do żonglowania, skakankę i kijek do ćwiczeń (na czas szkolenia), oraz CD „Zasada, która ukształtowała świat. Reguła 20/80 w „zarządzaniu czasem”.

Po zakończeniu seminarium słuchacze otrzymują dyplom uczestnictwa.


Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć: flip-charty, zestawy kolorowych flamastrów, magnetofony CD


Wymagania wobec Zamawiającego: przygotowanie sal wykładowych na terenie Ośrodka (ze stosownym umeblowaniem – stołu, krzesła, oświetlenie, zasilanie), sprawdzenie możliwości poprowadzenia zajęć ruchowych na zewnątrz.


Opcja specjalna (w ramach oferowanej ceny): w nawiązaniu do programu „Zarządzanie stresem” 1-15-godzinny koncert Marka Szurawskiego pt. „Rejs ku Wyspom Szczęśliwym”. Muzyczne opowieści o ludziach, morzu i okrętach, z elementami zabaw integracyjnych, gier i wspólnym śpiewaniem (patrz osobny załącznik). Również temat-niespodzianka. Do przeprowadzenia koncertu potrzebne jest podstawowe nagłośnienie ze strony Ośrodka.


Więcej: fax. 814422194, kom.500 214 763, 502 234 425, tel. 793832950, również marek@eccehomo21.pl

Q.B.F.F.F.S


W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt