Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Mistrzostwo osobiste

jako droga do samodoskonalenia, osiągania ważnych celów

i kształtowania własnej drogi życiowej


Seminarium dla wyższej kadry menadżerskiej


Prowadzenie: Marek Szurawski


Szkolenie o charakterze seminaryjno-warsztatowym odsłania sekrety osiągania mistrzostwa osobistego, droga do którego prowadzi przez wyznaczanie misji i wizji własnego życia, prawdziwy osąd rzeczywistości i budzenie i utrzymywanie napięcia twórczego


Cele: pokazać metody wyjaśniania i pogłębiania osobistej wizji przyszłości, koncentrowania energii, kształcenia cierpliwości, obiektywnej obserwacji rzeczywistości oraz pobudzenia i włączania potencjału twórczego w realizację celów.


Program:


Mistrzostwo osobiste to więcej niż kompetencje i umiejętności, więcej niż rozwój duchowy i otwarcie na zmiany. To traktowanie życia jako działalności twórczej, przyjęcie twórczego,

a nie reaktywnego sposobu widzenia świata

To ciągły rozwój osobisty i nieprzerwane uczenie się, jak osiągać wyniki,

których naprawdę pragniemy.


Dlaczego pragniemy mistrzostwa osobistego?

Większe zaangażowanie

Większa inicjatywa

Większe poczucie odpowiedzialności

Szybsze uczenie się

Wzmocnienie siły zespołu (organizacji)

Droga do pełnego, udanego i szczęśliwego życia.


Cechy mistrzostwa osobistego (i jak je kształtować)

Znajomość wizji/misji życia. Co dla ciebie jest ważne?

Znajomość i ochrona swoich wartości

Koncentracja na celach nadrzędnych, większych niż cele osobiste, i dla nich samych.
Szczere służenie światu

Realna i wnikliwa ocena rzeczywistości. Rzeczywistość to sprzymierzeniec, a nie wróg

Otwartość na innowacje i zmiany

Entuzjazm, pasja, charyzma

Energia działania, wynikająca ze świadomości własnych celów oraz „osobowości uzdrawiającej”

Znajomość zasad skutecznego działania

Umiejętne zarządzanie czasem i energią psychofizyczną

Kierowanie się wolną wolą

Czekanie na nagrodę

Rozwój emocjonalny i duchowy. Najsilniejsze wzmocnienie.

Ciągłe zdobywanie wiedzy


Zasady i praktykowanie mistrzostwa osobistego

Określenie misji życia

Osobista wizja przyszłości

Co zrobić, aby wizje nie umierały młodo?

Określenie systemu wartości

Jak działać w stanie przepływu? Podróż jest nagrodą

Jak utrzymywać napięcie twórcze?

Kształtowanie osobowości uzdrawiającej

Co nas ogranicza? Jak wyjść poza struktury własnego myślenia?. Modele myślowe

Harmonia świadomości i podświadomości. Integracja racjonalności i intuicji

Zamykanie pętli – powiązanie ze światem. Rozpoznawanie związku między naszym działaniem a warunkami życia, poszerzanie kręgu współczucia


Mistrzostwo osobiste, a myślenie systemowe

Jak osiągać biegłość we wszystkich aspektach życia – osobistego i zawodowego


Mistrzostwo osobiste, a przywództwo

Kierowanie sobą, a kierowanie innymi. Zasady przywództwa w zespole.


Jak rozwijać i promować mistrzostwo osobiste w firmie?

Dzisiaj nie wystarcza już : uczciwa płaca za uczciwą pracę. Dzisiaj to poszerzenie tej zasady o zaangażowanie się w pełni i od podstaw w działania dla dobra swoich pracowników (mających swoje idee, problemy, wartości, cele). Już nie samo planowanie, organizowanie i kontrolowanie, ale odpowiedzialność za losy wielu ludzi. I zapewnienie im warunków do prowadzenia jak najbogatszego życia. A to znaczy, że trzeba

  • doceniać

  • wspierać

  • dawać przykład. Być wzorem. Dzielić się swoją wizją.

  • rozwijać takie dyscypliny myślenia systemowego jak wspólne budowanie wizji, rozumienie modeli myślowych i uczenie się zespołowe

Aby przełożyć to na praktykę codzienności, poznajemy konkretne, ułatwiające ten proces metody.


Efekty: dzięki prezentowanym metodom i technikom oraz specjalnie dobranym ćwiczeniom uczestnicy są w stanie nie tylko osiągać mistrzostwo osobiste, ale tworzyć sprzyjający klimat wokół tej idei i stawać się przykładem dla swego środowiska – osobistego i zawodowego. W tym ostatnim stają się ważkim elementem organizacji uczącej się, zwiększają skuteczność i satysfakcję z własnych dokonań i stają się ludźmi przyszłości łączącymi radość istnienia z drogą samorealizacji, pełnią życia i rozumieniem świata. W biznesie i zarządzaniu są nie do pokonania


Forma: seminarium 2-dniowe, stacjonarne lub wyjazdowe, 14-dniowy okres pracy i ćwiczeń własnych po powrocie, w połączeniu z konsultacją internetową.


Maksymalna ilość uczestników: 20 osób


Wyróżniki szkolenia: Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning


Zgłoszenia: najpóźniej do połowy grudnia każdego roku (z potwierdzeniem wpłaty zaliczki)


Koszt: do ustalenia


Materiały seminaryjne: skrypt, Mapy Myśli i arkusze do ćwiczeń, materiały pomocnicze na kasetach i CD..

Materiał dodatkowy: każdy uczestnik seminarium otrzymuje również program specjalny „Twórcze zarządzanie czasem” (CD).


Więcej: fax. 814422194, kom. 500 214 763, 502 234 425, tel. 793832950, również marek@eccehomo21.pl
We współczesnym, lawinowo zmieniającym się i konkurencyjnym świecie

główne źródła przewagi to

szybsze uczenie się, wykorzystanie pełni własnego potencjału

i oryginalności, twórcze myślenie, entuzjazm, siła pracy zespołu, skuteczna komunikacja, etyka zawodowa, jakość osobistego życia

i nawiązywanie wartościowych związków międzyludzkich.

POMAGAMY ZDOBYĆ TĘ PRZEWAGĘ!


W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt