Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Myślenie kreatywne w biznesie i zarządzaniu

Seminarium, specjalistyczne dla średniej i wyższej kadry menadżerskiej


Seminarium wprowadzające


Prowadzenie: Marek Szurawski


Seminarium ma charakter warsztatowy i jest wprowadzeniem do seminarium głównego. Główna część programu to

  1. Omówienie warunków niezbędnych do odblokowania i pobudzenia kreatywnych możliwości naszego mózgu i optymalizujących działanie naszej kreatywności,

  2. Bliższe omówienie etapów kreatywnego myślenia oraz metod podstawowych, oraz

  3. Wprowadzenie i najważniejsze szczegóły myślenia lateralnego Edwarda de Bono.


Cele: przekazać podstawy wiedzy o myśleniu kreatywnym, pokazać na bazie przykładów, ćwiczeń i zabaw z wyobraźnią, ze istota kreatywności to umiejętność łamania starych i i dostrzegania nowych związków i wzorców oraz tworzenie nietypowych kombinacji i połączeń i ze może to wyćwiczyć każdy.


Program:


Warunki stymulujące optymalne wyniki kreatywnego myślenia

Wykorzystanie pełni własnego potencjału, w szczególności synergię obupółkulową, wyobraźnię i siłę skojarzeń

Poznaj sam siebie: własne strategie myślenia i uczenia się oraz świadomość własnych, życiowych celów

Praktyczna znajomość głównych technik i metod kreatywnego myślenia – prezentacja ogóln\

Co to jest i jak osiąga się Stan Kreatywnego Myślenia

Jak tworzyć środowisko sprzyjające twórczej pracy mózgu


Etapy kreatywnego myślenia - wprowadzenie

Przygotowanie - sformułowanie problemu/zadania (Insight)

Start (właściwy stan umysłu) i zbieranie danych (Saturation)

Polowanie na pomysły i tworzenie zalążków pomysłu (Incubation)

Moment olśnienia (Eureka!)

Ocena i selekcja pomysłów pod katem ich realizacji (Verification)

Realizacja

Myślenie lateralne jako podstawa myślenia wynalazczego


Ogólna prezentacja specyficznych metod i kierunków twórczego myślenia

Metody Edwarda de Bono – myślenie lateralne, projektujące i metoda „zielonego kapelusza”.

Metoda Einsteinowska – łamanie reguł

Metoda Leonarda da Vinci – poszukiwanie związków

Metoda sokratesowskie – sztuka zadawania pytań

Metoda Very Birkendbuhl (KaWa)– alogiczne myślenie skojarzeniowo-obrazowe

Metoda Gerarda Nierenberga –wykorzystanie struktur, relacji i procedur w otaczającej
rzeczywistości

Metoda Disneya – kreatywność kontrolowana – metoda scenopisów

Myślenie niewerbalne poprzez „rysowanie myśli” (język równoległy), wykorzystywane
na etapie sformułowania problemu/zadania (Insight) w myśleniu prawopółkulowym

Szczegóły programów I. i II. stopnia


Efekty: dzięki specjalnie dobranym ćwiczeniom słuchacze poznają i stosują metody pobudzające wyobraźnię i siłę skojarzeń, są w stanie dostrzec i wykorzystać etapy twórczego myślenia na co dzień oraz wykorzystać w praktyce kilka wybranych metod twórczego rozwiązywania problemów. Dodatkowe ćwiczenia na platformie internetowej tworzą dobre przygotowanie do udziału w seminarium głównym, poszerzającym wiedzę o ludzkiej kreatywności i warunkach nabywania stosownych umiejętności..


Forma: seminaria 3.5 – 4- godzinne, poprzedzone, uzupełnione i zakończone zadaniami na specjalnej platformie internetowej dla słuchaczy.


Maksymalna ilość uczestników: 16 osób


Wyróżniki szkolenia: Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning


Materiały seminaryjne: skrypt i Mapy Myśli

Materiał dodatkowy” „Jak wchodzić w Stan Kreatywnego Myślenia”, co to jest „Błyskawica inspiracji” i „Jak ustalić wizję/misję własnego życia” (CD)


Koszt: do ustalenia, po określeniu szczegółów. Koszt całości obejmuje takie elementy jak:

  • Analiza potrzeb szkolenia

  • Szkolenie zasadnicze

  • Materiały dydaktyczne i pomocnicze

  • Pomiar efektów szkolenia

  • Konsultacje telefoniczne i mejlowe z trenerem


Pozostałe szczegóły: na stronach www.homo21.com.pl lub pod telefonami: fax. 814422194, kom. 500 214 763, 502 234 425, tel. 793832950, również marek@eccehomo21.pl

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt