Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Pamięć dla sukcesu - Nowoczesne metody pamięciowe w biznesie i zarządzaniu Stopień I


Program szkoleniowy dla szkół, firm, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych

doceniających światowe trendy w nowoczesnym rozwoju kadr


Kiedy dysponujesz większą wiedzą o biznesie, którym się zajmujesz,

czyli jeśli pamiętasz więcej -więcej ludzi, faktów, szczegółów, nowych danych,

również zobowiązań i obietnic - masz przewagę! Przewagę, której potrzebujesz.Prowadzenie: Marek Szurawski


Program:


 • szczegółowe omówienie siedmiu warunków zwiększenia skuteczności uczenia się

 • poznanie podstaw trzech głównych systemów pamięciowych: Łańcuchowej Metody Skojarzeń, Zakładkowej Metody Zapamiętywania i Techniki Słów Zastępczych i ćwiczenia praktyczne, ze szczególnym akcentem na pobudzenie wyobraźni, synergię lewej i prawej półkuli mózgu i elementy twórczego myślenia,

 • jak zapamiętywać liczby - a więc ceny, stopy procentowe, indeksy giełdowe, numery telefonów i kont, numery katalogowe, kody literowo-liczbowe, daty, itp.,

 • jak zapamiętywać przepisy prawne, informacje podatkowe, zasady ubezpieczeń, itp.

 • jak zapamiętywać bez zbędnych notatek teksty przemówień, wykłady, przebieg narad i posiedzeń, treść czytanych materiałów, raportów, artykułów, itp.

 • jak opanowywać terminy i słowa obcojęzyczne w tempie 1000 słów w 1000 minut,

 • zrezygnuj z notatek i kalendarza - najlepszym notesem jest Twój mózg.. Cały swój tygodniowy terminarz możesz mieć po prostu w głowie.

 • w biznesie liczy się również to, kogo znasz i co o nim wiesz - opanuj sztukę zapamiętywania imion i nazwisk, tytułów i stanowisk, miejsc, nazw firm, wydziałów, itp.

 • jak rozpoznawać ludzi przez telefon,

 • oszczędzasz czas w biznesie, używając go efektywnie - a to też sprawa pamięci!

 • właściwa, twórcza praca mózgu wymaga właściwych warunków: jak tworzyć środowisko sprzyjające takiej pracy – zewnętrzne i wewnętrzne (tu: poznanie siebie jako człowieka uczącego się)

 • ta mała, okropna rzecz w biznesie - roztargnienie i sposób, jak z nim walczyć.

 • specjalny program zabaw ruchowych i ćwiczeń relaksacyjnych, m.in. żonglowanie, tańce integracyjne, ćwiczenia qi – gong, ew. skakanka i ćwiczenia z kijem (podstawy aikido)


Cele: (a) dać podstawy wiedzy o nowoczesnych technikach uczenia się przede wszystkim od strony praktyki, (b) na możliwie licznych przykładach i poprzez stosowne ćwiczenia pokazać, co może pamięć wyćwiczona, (c) określić siebie jako człowieka uczącego się, tzn. określić własne strategie uczenia się i warunki, w których uczymy się najszybciej i najskuteczniej, (d) wyposażyć uczestnika w plan samodzielnych ćwiczeń i pracy własnej (tzw. Długofalowy Plan Pracy Własnej I), umożliwiających doskonalenie zdobytych umiejętności


Efekty: stosując w praktyce Nowoczesne Techniki Uczenia się słuchacze seminarium zaczną zdobywać nową wiedzę INACZEJ, tzn. o wiele szybciej, skuteczniej i przyjemniej, niezależnie od wieku, rodzaju i zakresu przedmiotu i w stylu „raz, a dobrze”. Pierwsze efekty po 3 - 4 tygodniach samodzielnych ćwiczeń (przy założeniu konsekwencji, wytrwałości i utrzymania właściwego poziomu entuzjazmu i zainteresowania).

Korzyści dla firmy: pracownik uczący się błyskawicznie nowych rzeczy, w dodatku pewny siebie, emanujący wewnętrznym optymizmem, rozluźniony i wierzący w swoje siły i możliwości, oszczędza czas swój i firmy, buduje jej przewagę na rynku poprzez szybszą adaptację do zmian, budzi zaufanie klienta i tworzy obraz firmy, zatrudniającej utalentowanych i sprawnych intelektualnie ludzi.


Forma*: seminaria 2 - dniowe (15 godzin), 6-7 - tygodniowe (26 godzin) i 10 – dniowe, stacjonarne i wyjazdowe, w Polsce i zagranicą. Program każdej z tej opcji jest poszerzony o przygotowanie wstępne uczestników przed seminarium (przez internet), a po seminarium samodzielną realizację Długofalowego Planu Pracy Własnej oraz jeden dodatkowy dzień uzupełniający (min. 5 godzin), połączony z egzaminem i wręczeniem certyfikatów Ten „follow – up” day odbywa się nie później niż 30 dni po seminarium zasadniczym (może mieć miejsce w firmie), a Plan Pracy Własnej i przygotowanie do testów końcowych konsultowane są poprzez internet.


Wyróżniki szkolenia: Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning. W przypadku seminariów wyjazdowych specjalny program zajęć ruchowych i relaksacyjnych, m.in. nauka żonglowania, ćwiczenia ze skakanką, podstawy treningu aikido z kijkiem oraz zasady kształcenia osobowości uzdrawiającej.


Koszt: do ustalenia


Materiały seminaryjne: uczestnicy otrzymują komplet materiałów pomocniczych w postaci skryptu, kompletu flamastrów, książki „Pamięć. Trening interaktywny” Marka Szurawskiego i kasety „Mam świetną pamięć”.

Po zakończeniu seminarium słuchacze otrzymują dyplom uczestnictwa.


Pozostałe szczegóły pod telefonami:

500 214 763

500 368 411 

również marek@eccehomo21.pl


Q.B.F.F.F.S

Dobra pamięć to oszczędność czasu, a czas to pieniądz.

Dobra pamięć to większe zaufanie klienta, przekładające się na lepsze efekty sprzedaży.

Kiedy pokazujesz, że masz dobra pamięć, ludzie zapamiętują ciebie.*Uwaga:. (a) w razie potrzeby zajmujemy się organizacją spraw bytowych na sesjach wyjazdowych

(b) seminarium 10 dniowe organizowane jest także w połączeniu z kursem spadochronowym, nauką nurkowania swobodnego lub rejsem na „Zawiszy Czarnym” i innych żaglowcach po egzotycznych akwenach świata

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt