Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Do zgłoszenia
Do zgłoszenia

Wakacyjna Szkoła Treningu Pamięci, Twórczego Myślenia i Rozwoju

zima/lato 2010


Nie zapraszamy uczestników; zapraszamy przyjaciół,

z którymi rośniemy razem.

Data
Imię i nazwisko
Wiek
Data urodzin
Adres
Telefon
Adres/telefon najbliższej rodziny
Moje dotychczasowe kłopoty pamięciowe
Czy miałem(am) wcześniej do czynienia z technikami kształecenia pamięci? Jak to wyglądało?
Jak ogólnie opisałbym(łabym) siebie?
Jak opisaliby mnie znajomi/przyjaciele?
Jakie są moje mocne/słabe strony?
Ulubione przedmioty w szkole i dlaczego
Moje hobby i zainteresowania
Co uważam za swój dotychczasowy największy sukces?
Czego spodziewam się po obozie?
Na jakie pytania chciałbyś(łabyś) znać odpowiedź przed obozem?

Pobierz PDF


Wypełniony kwestionariusz wyślij pod:  info@eccehomo21.pl

s.jpg


KAŻDY Z NAS MA WYSTARCZAJĄCO DUŻO MOŻLIWOŚCI, ABY OSIĄGNĄĆ DOWOLNIE WYBRANY CEL; CZEGO NAM POTRZEBA, TO JEDYNIE PRECYZJI W JEGO USTALENIU, WIEDZY, ĆWICZEŃ ENERGII

I ODROBINY INTUICJI I ENTUZJAZMU.

Wakacyjna Szkoła Treningu Pamięci, Twórczego Myślenia i Rozwoju

zima/lato 2010

Karta kwalifikacyjna

(tylko dla osób niepełnoletnich)


UWAGA: WSZYSTKIE PONIŻSZE INFORMACJE SĄ DO WIADOMOŚCI JEDYNIE KIEROWNICTWA OBOZU


Imię i nazwisko
Data urodzin
Miejsce urodzenia
Adres
Telefon


Historia przebytych chorób i obecny stan zdrowia /zakreśl/
Czy jesteś obecnie w trakcie leczenia? TAK NIE
Czy zażywasz obecnie jakieś leki? Jakie? TAK NIE
Czy cierpisz na duszność wysiłową? TAK NIE
Czy miewasz jakiekolwiek nienormalne krwawienia? TAK NIE
Czy cierpisz na alergie pokarmowe? TAK NIE
Czy masz uczulenia na leki? Na jakie? TAK NIE
Czy stosujesz specjalną dietę? TAK NIE
Czy chorujesz lub chorowałeś na /zakreśl/ choroby serca padaczkę anemię
nadciśnienie choroby krwi cukrzycę gruźlicę
choroby wątroby choroby nerek astmę
inne:Opinia lekarska
Imię i nazwisko pacjenta
Postawa
Waga
Stopy
Wzrost
Inne
1. Ostatnie szczepienie przeciw tężcowi
2. Czy pacjent ma jakiekolwiek ograniczenia sprawności fizycznej (lub inne)
3. Czy pacjent ma specjalne wymagania co do diety lub wypoczynku?
4. Czy pacjent wymaga stałego stosowania leków w trakcie obozu? Jakich?
5. Czy pacjent kwalifikuje się na obóz Wakacyjnej Szkoły Treningu Pamięci? TAK NIE


Kierownictwo Wakacyjnej Szkoły Treningu Pamięci (WSzTP) zapewnia wszelkie środki bezpieczeństwa każdemu uczestnikowi obozu, nie będzie jednak ponosić odpowiedzialności za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu obozu lub przyjętych i/lub oczywistych zasad bezpieczeństwa.

Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka podczas trwania obozu dla celów popularyzacji idei rozwoju umysłu. Upoważniam również Kierownictwo WSzTP do podejmowania decyzji w moim imieniu w przypadkach wymagających nagłej opieki medycznej i braku kontaktu z rodzicem.

Zgadzam się/nie zgadzam się na samodzielne wyjścia dziecka poza teren Ośrodka i akceptuję fakt, że w przypadku drastycznego złamania załączonego regulaminu uczestnik obozu wyjeżdża natychmiast do domu na swój koszt, w sposób uzgodniony z Rodzicem lub opiekunem. Jestem świadom również tego, że ponoszę koszty wyraźnie umyślnych aktów wandalizmu mego podopiecznego na terenie Ośrodka.

Imię i nazwisko rodzica
UWAGI RODZICÓW

Pobierz PDF

Wypełniony kartę kwalifikacyjną prześlij pod: ECCE HOMO XXI: 20-611 Lublin, ul. Kazimierza Wielkiego 9/25   lub przywieź na Obóz

W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt